Denge Değerleme A.Ş.
Değer Verdiğiniz Ne Varsa Bizim İçin de Değerlidir.

İnsan Kaynakları Politikası;

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.
Sosyal Medya :
Google
LinkedIn
Instagram

KONU HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİREBİLİRSİNİZ.