مقالات

Makaleler

Neden TÜRKİYE?

Türkiye’ye farklı milletlerden gelen potansiyel yatırımcıların sayısı dönem dönem ivme kazanmakta ve yabancıya konut satışlarında ciddi artış görülmektedir bunun en önemli nedenlerinden biri ülkemizin bulunmaz jeopolitik konumudur. İkinci olarak ise döviz kurlarındaki yükseliş sonrasında gayrimenkul fiyatlarının Türk Lirası cinsinden bu yükselişi takip etmemesi sonucunda özellikle yabancı yatırımcı açısından oldukça ucuz hale gelmiştir. Ayrıca son bir yıl içerisinde ekonomik durumunun bozulması ya da tahsilatta yaşanılan zorluklar neticesinde nakit yönetiminde sıkıntı yaşanması, çeşitli kişi ya da kuruluşlarca varlıklarının nakde döndürülmesi amacıyla satışı yoluna gidilmiştir. Bu durum da gayrimenkullerin “Pazar Değeri” üzerinden değil “Gerçeğe Uygun Değer” standardı üzerinden gerçekleşmesine neden olmuştur. Yani olması…
Makaleler

Taşınmaz Değerleme Sistemi

Bir süredir gündemi meşgul ettiği üzere ülkemizde de diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Taşınmaz Değerleme sisteminin tesis edilmesi, bu yolla gayrimenkul sektörünün kayıt altına alınması, tapu harçlarının ve gelir vergisinin Pazar Değeri esas alınarak hesaplanması suretiyle vergi adaletinin sağlanması ve ülkemiz gelirlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Gerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gerekse Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) cenahında yapılan görüşmelerden edindiğimiz izlenime göre TDS’nin konut da dahil satışa konu tüm gayrimenkul satışlarını kapsaması ve ilk başta pilot uygulama olarak başlatılması hedeflenmektedir. Bu yolla her bir bölge için geçerli olmak üzere değer haritalarının oluşturulması sağlanarak, tapu devrinde hesaplanmakta olan tapu harçlarının emlak vergisine…
Makaleler

Yabancıya Satışta Değerlemenin Önemi

Düzenlemeyle olduğundan daha yüksek fiyatla satışın ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amaçlandı. Bir başka anlatımla yabancı yatırımcı açısından güvenle gelip yatırım yapabileceği bir ortam yaratılmasıydı esas olan. Buna neden gerek duyuluyor. Aslında cevabı çok basit. İstihdam sağlayabilmek için yatırıma, yatırım yapabilmek için tasarrufa yani paraya ihtiyaç duyuluyor. İşte ülke olarak tasarruflarımızın yeterli olmaması nedeniyle bizim de bu parayı ya dışarıdan borçlanarak ya da yatırımcı getirerek sağlama durumumuz söz konusu. Yani konu devlet meselesi. Konu devlet- millet meselesi olduğunda da bireysel kazanımların bir tarafa bırakılması gerekir. Ancak görünen o ki konunun ülkemiz açısından önemi hala tam olarak idrak edilememiş durumda. Şöyle…
Makaleler

SPK Lisanslı Kadrolu Makina Mühendislerimizle Tüm Türkiye’de Hizmetinizdeyiz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kararı ile Değerleme Kuruluşlarını Makine ve Ekipmanları Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde makine ve ekipmanları değerlemeye yetkili kuruluşlar kapsamına almıştır. Kurul Karar Organı’nın 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: I- Makine ve ekipmanların sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki değerleme hizmeti aşağıdaki kuruluşlar tarafından II. maddedeki şartları sağlamaları koşulu ile yerine getirilir: 1) (A)’da sayılan nitelikleri haiz bağımsız denetim kuruluşları, Danışmanlık Şirketleri, aracı kurumlar ile kalkınma ve yatırım bankaları. 2) Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri…
Makaleler

Başlıca Değerleme Kavramları

DEĞER KAVRAMI Değer kavramı, satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmetin alıcıları ve satıcıları tarafından sonuçlandırılması muhtemel fiyat anlamına gelmektedir. Değer, mal veya hizmet için alıcılar veya satıcıların üzerinde uzlaşmaya varacakları varsayımları veya hayali fiyatı temsil etmektedir. Bu nedenle, değer bir gerçeklik değil, belirli bir zaman zarfında satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmet için ödenmesi olası bir fiyatın takdiridir. Pazar katılımcıları tarafından, yani alıcılar ve satıcılar tarafından alınıp satılabilir olmasının yanı sıra bir mal veya hizmetin değeri, alternatif ekonomik faydasından veya kendisiyle ilişkili fonksiyonlardan da kaynaklanabilir veya bu değer normal veya tipik olmayan pazar koşullarını yansıtabilir. “Bir…
Makaleler

İstanbul Havalimanının Gayrimenkul Değerlerini Etkilediği Bölgeler ve Beklentiler

Ülkemizde hissettiğimiz ve Dünyada da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle varlık değerleri düşerken İstanbul havalimanı ve etrafı tam tersine prim yapmaya devam etmektedir. İstanbul Havalimanı Arnavutköy ilçesi sınırları içinde, Durusu, Tayakadın ve Akpınar mahalleleri üzerinde inşa edilmiştir. Metro bağlantısı ile 2021 yılında tamamlanacağı gün geçtikçe kullanım kapasitesi artan havalimanında 2025 yılında doğrudan ve dolaylı olarak 225.000 kişilik istihdam gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bölge genelinde mevcut imar planları Havalimanı öngörülerek yapılmamıştır. Bu nedenle imar planı revize edilen bölgeler, özellikle imar yapma yetkisi bulunan TOKİ ile EmlakGYO’ nun geliştireceği proje alanları rantın yüksek olacağı yerlerdir. Bölge genelinde yeşil alan ve Sit alanları yoğun olması nedeniyle…
Makaleler

Üst Hakkı Değerlemesi ve Risklerin Doğru Belirlenmesi

Üst hakkı; bir gayrimenkulün maliki olmadan, belli bir süre ile başka bir malikin arazisinin altında ya da üstünde yapı yapmak ya da var olan yapıları yerinde tutarak her türlü tasarrufta bulunmasına olanak sağlayan bir yükümleme (irtifak) hakkıdır. Üst hakkı tesisi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 826. maddesi ve Tapu Sicil Tüzüğünün 10. maddesi gereğince, en az 30, en fazla 100 yıl süreli olan, tasarrufları kısıtlamayan veya izne tabi kılmayan bağımsız ve sürekli irtifak hakları olup tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak tescil edilir.30 yıldan az süreli üst hakkının bağımsız ve sürekli hak olarak ayrı bir kütük sahifesine tescili mümkün…
Makaleler

İmar Barışında Değerlemenin Önemi

Ülkemizin, gayrimenkul alanında en büyük sorunlarının başında, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapıların kayıt altına alınmamış olması gelmekteydi. Hükümetimizin çıkarmış olduğu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16.maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin kanun gereği yasal olmayan yapılar yapı kayıt belgesi beyan usulü ile 31 Aralık 2018 yılı tamamlanması beklenen başvurular, halkımızdan gelen yoğun istek üzerine 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmış ve yapı kayıt belgesi bedeli son ödeme tarihi 30 Haziran 2019 yılı olarak belirlenmiştir. İmar barışı başvuru süresi uzatılmakla birlikte 31.12.2018 tarihi itibari ile 9,2 Milyon vatandaşımız imar barışından yararlanmış 10,35 milyar ödeme gerçekleştirilmiştir. İmar barışı…
Makaleler

Türkiye’de Konut Stok Öngörüleri

Ülkemizde konut stokları tutulan bir istatistik veri tutulmamaktadır. Bununla birlikte tahmin etmemizi sağlayacak istatistiki veriler bulunmaktadır. Son beş yıllık yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve daire satış istatistikleri incelenerek 2019 ve 2020 yılları için yapı kullanım izin belgesi ve yıllık ilk satış tahminleri gerçekleştirilmiştir. Yapı ruhsat rakamları dalga etkisi göstererek iki yıl sonrasına yansımaktadır. 2018 yapı ruhsat bilgileri ile 2020 yılı yapı kullanma izin belgeleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. Benzer şekilde 2018 yılı ve geçmiş 5 yılın satış rakamları önümüzdeki iki yıl satışları hakkında kanaat oluşturmamızı sağlamaktadır. Bu nedenle gelecek öngörümüzü iki yıl ile sınırlı tuttuk. Daire Satışları…
Makaleler

Yabancıya Konut Satışında Değerleme Zorunluluğu

4 Mart 2019 tarihinden itibaren yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu aranacak. Düzenlemeyle birlikte yüksek fiyatlandırma ve inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilerek Türkiye’nin marka değerinin yabancı yatırımcı nezdinde artırılması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan genelgeye göre yabancı uyruklu kişilerin gerek alıcı, gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmazın piyasa değerini gösteren değerleme raporu zorunluluğu getirildi. Düzenleme 4 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak. Değerleme Raporları 3 Ay Süreyle Geçerli Olacak   Değerleme Raporu uygulaması hali hazırda vatandaşlık başvurusu için yapılan emlak alımlarında yürürlüğe girmişti.…
Makaleler

Karasu İlçesi Gayrimenkul Piyasası Hakkında

Karasu ilçe olarak Kuzey Marmara da İstanbul’a yakın bir lokasyonda yer alması ve yazlık bir konumda bulunması sebebiyle günümüze kadar genellikle İstanbul’da ucuz yazlık arayan orta gelir grubuna hitap eden ikincil konut bölgesi idi. Karasu ilçesinde yazlık kullanım yaygın olmasının getirdiği sonuç olarak yaz ayları ile kış ayları arasında gayrimenkul değerinde yaşanan değişim genel gayrimenkul piyasasının çok üstünde gerçekleşmektedir. 2020 yılında tamamlanması beklenen Karadeniz Sahil yolu sonrasında İstanbul’dan ulaşım kolaylaşacaktır. Kademeli olarak Haydarpaşa Limanının kapatılması sonrasında Karasu limanı tam kapasite çalışmaya başlaması ve limanın raylı sisteme entegre olması için çalışmalar devam etmektedir. Bu gelişmeler mevcut nüfus olan 62.000 seviyelerini kısa…
Menü