Değerli Konut Vergisi Hakkında

Ülkemizde Tapu ve Kadastro işlemleri, mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmet sunmak amacıyla yapılmaktadır. Bu işlemlerin yanında ana amaçlarının muassır medeniyetlerde olduğu gibi taşınmazlara ilişkin vergi bedellerinin hesaplanması için gerekli altyapının hazırlanması olmalıdır. Bu çerçevede ülkemizde ilk kez Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda değeri 5.000.000 TL üzerinde olan mesken nitelikli gayrimenkul sahiplerine değerli konut vergisine konu olan tutarı bildirir tebligat yapıldı veya yapılmaktadır.

Vergi Mükellefi Olunup Olunmadığı Nasıl Öğrenilir?

Öncelikle tebligat gelmedi fakat vergi kapsamına girebilme ihtimali olan malikler vergi mükellefi olup olmadığını www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ile sorgulama yaparak öğrenebilirler.

Tebliğe İtiraz Edilebilir mi?

Değerin doğru olmadığını düşünüyor isek tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz yapılmalıdır.  İtiraz edilmediği takdirde bu değeri kabul etmiş oluyorsunuz. Bir kez kesinleşecek matrah her yıl otomatik olarak yeniden değerleme oranında artarak kullanılacak. Bu nedenle bu konuda itiraz edilmesi ve yargıya götürülmesi oldukça önemli olacaktır. Gelecekte değerli konut vergisi yanında tüm resmi işlemlerde vergi ve harç ödemelerinde bu değer üzerinden işlem görebileceği dikkate alınmalıdır.

Tebliğe İtiraz Dilekçesi Nasıl Olmalı?

İtiraz dilekçesinde gerekçeleriniz açık anlaşılır şekilde yer verilmelidir. Benzer gayrimenkuller için alınmış mahkeme kararları, ödenmiş emlak vergi tutarı, yakın zamanda hazırlanmış kendi konutunuz veya benzer konutlara ilişkin değerleme raporu, emsal satışlar, yakın zamanda almışsanız konutun alım bedeli gibi detay bilgiler yer alması haklılığınızı anlatmanıza yardımcı olacaktır.

İtirazınızı güçlü kılacak yukarıdaki tutarlı bilgileri içerecek şekilde SPK onaylı bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak değerleme rapor ile itiraz yapmanız en uygun seçenek olacaktır. Zaman sıkıntısı olduğu için değerleme raporunu yetiştiremeyebilirsiniz. Ancak itiraz ve dava sürecinin herhangi bir aşamasında her türlü delil ve raporu dosyada yer alacak şekilde paylaşabilirsiniz.

Tebliğe İtiraz Ne Zaman Sonuçlanır?

Kanun gereği TKGM 15 gün içinde itirazınızı sonuçlandırması gerekiyor. Sonrasında bu değer vergiye esas değer oluyor. İtirazınızın karşılık görmediğini düşünmeniz durumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne karşı Ankara ilinde Ankara İdari Mahkemesinde dava açılması yoluyla hak arayışınıza devam edilmelidir.

Vergi Nasıl Hesaplanacak?

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar                      (Binde   3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar                    (Binde   6)

10.000.001 TL’yi aşanlar                                                          (Binde 10)

oranında vergilendirilecektir. Bu değer her sene yeniden değerleme oranında arttırılacaktır.

Değerli konutların vergilendirme sürecini amacına uygun hasarsız bir şekilde geçirmek dileğiyle

Konu hakkında değerleme talepleriniz veya sorularınız için https://www.dengedegerleme.com/iletisim/ bağlantısından, +90 216 225 78 18 Whatsapp/telefon hattından bizlere ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Kategoriler

Menü