Gayrimenkul ( Arazi ) Değerleme

Gayrimenkul Değerleme işlemleri kapsamında birçok farklı kategoride işlem yapılabiliyor. Bunlardan birisi de arazi değerleme işlemidir. Ancak insanların bu konuda birbirine karıştırdığı ve anlamakta zorlandıkları birtakım hususlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi de arsa ve arazi kavramlarının sürekli olarak karıştırılmasıdır. Öncelikle bu iki kavramın birbirinden çok farklı olduğunun bilinmesi gerekiyor.

Arsa, belediyeler veya benzer yetkilere sahip kamu kuruluşları tarafından imar planlarının yapıldığı alan içerisinde üzerine yapı yapılacak hale getirilmiş yani imar uygulamasına tabi olmuş toprak parçaları olarak tanımlanabilir.

Arazi ise arsadan farklı olarak ekilen ya da ekilmeyen ve hiçbir surette imar planı tabi olmayan alanlardır. Konu alanlar genelde tarla olarak da bilinmektedir. Kısacası arazi denilen alanlarda bir imar alanı bulunmamaktadır. Bu alanlar şehir merkezlerinden uzak yerlerdir ve yerleşim çevrelerinin tamamen dışında yer alırlar.

Arazi Değerlemesi Nasıl Yapılıyor?

Gayrimenkul Değerlemede genel olarak Uluslararası Değerleme Standartlarında yer alan Maliyet, Emsal karşılaştırma ve gelir yöntemleri kullanılmaktadır. Arazilerin değerlemesi yapılırken elde edilecek ürünün yetiştirilmesinde katlanılan maliyet ve satışından elde edilen gelirin dikkate alındığı gelir yöntemi ile çevresindeki benzer arazilerin dikkate alındığı emsal yöntemlerinden birisi veya her ikisinin beraber kullanıldığı değerleme işlemi gerçekleştirilir.

Bu süreçte yapılan çalışmalarda her konuya titizlikle eğilmek gerekiyor. Değerlemeye konu mülkün tespitinde mülkiyet sınırları, sulu veya kuru tarım yapılıp yapılmadığı, yola cephesinin uzunluğu, ulaşım durumu, arazi topoğrafyasının tarımı elverişliliği, yetiştirilebilecek bitki çeşitliliği vb. detay bilgilerin yer aldığı saha tespitleri yapılır. Değerleme işlemi sırasında arazinin bulunduğu çevreyi çok iyi bilen insanlarla, tarım müdürlüğü yetkilileri ve civar köyün muhtarı ile sahada toplanan verilerinde teyidinin yapıldığı çeşitli görüşmeler yapılır. Bölgede yapılan yakın zamanlı satış işlemleri incelenir ve emsal gösterilebilecek olan arazilerin hangi bedelle satıldığı saptanır. Ancak bu tarz bilgiler henüz değerleme uzmanlarına tam olarak açık bilgiler şeffaf bilgiler olmaması nedeniyle farklı kaynaklardan çapraz kontrolü gerçekleştirilir. Bilgi edinmek için en iyi kullanılan yöntem arazinin civarında yapılan keşiflerdir. Etrafta benzer şekilde bir arazi satışa çıkarılmış mı, bu araziler için en kadar fiyat talep edilmiş gibi bilgiler toplanır.

Toplanan Veriler Ne Yapılıyor?

Arazi değerlemesi sırasında tüm toplanan verilerin kayıt altına alınır. Bunlara ek olarak gerekli kadastral ve saha görsellerin temin edilmesi de sağlanır. Kamu kurumlarına ve tüm değerleme uzmanların açık olarak sunulan bilgilerin de toplanma çalışması yapılır. Edinilen bilgiler, bir önceki veya bir sonraki edinilen bilgilerle doğruluğu hakkında gerekli tetkikler yapılır ve bu konu hakkında değerleme işlemini yaptıran kişi için bir gayrimenkul değerleme raporu hazırlanır. Arazi değerleme işlemi sayesinde insanlar sahip oldukları arazi hakkında SPK tarafından lisanslandırılmış, tarafsız kuruluş olan Denge Değerleme tarafından rapor içerikleri ile daha net bilgiler edinme imkânına kavuşmuş oluyorlar.

Arazi Değerlemede dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir konu ise yerleşim alanlarına yakın imara açılması beklenen yerlerdeki arazi bedellerindeki spekülatif değer değişimleridir. Arazi değerleme hizmetini almak isterseniz https://www.dengedegerleme.com/ adresini ziyaret edebilir, bilgi alabilirsiniz.

Menü