Gayrimenkul ( Bina ) Değerleme

İmar Kanunumuzda “Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Bina değer tespit çalışmaları imar planlarında parseller için atanmış fonksiyonlara bağlı olarak inşa edilmiş yapılar için düşünülen alım, satım ya da teminat şeklindeki işlemler öncesinde gerçekleştirilen değer tespiti yapma aşamasıdır. Bu çalışmalar yapılırken her zaman içerisinde bulunulan ekonomik konjonktür bir başka anlatımla güncel piyasa koşulları dikkate alınmak durumundadır. Bina değerlemesi işlemi yapılırken bazı önemli detaylara yer verilmektedir. Çalışmalar sırasında öncelikle binanın konum, kat ve alan tespitleri yapılmaktadır. Binanın bağlı bulunduğu belediyeden dosyasının mutlaka incelenmesi gerekir. Ruhsat durumu detaylı şekilde araştırılır ve imar durumu hakkında bilgi edinilir. Söz konusu binanın aynı zamanda gerekli yapılaşma koşullarına uygun olarak inşa edilip edilmediği de araştırılır. Bina için detaylı bir piyasa araştırması yapılır. Kira getirici bir bina ise kira gelirleri tespiti yapılmalıdır. Bunlara ek olarak binanın üzerinde bulunduğu arsa için dahi emsal araştırması yapılması gerekmektedir. Bütün bunlardan sonra bina sınıfı belirlenir, yapı birim m2 fiyatı ile tespit edilen alanın çarpılması sonucunda ulaşılan tutardan varsa binanın yıpranmasına tekabül eden kısmı hesap edilerek amortisman (yıpranma payı) düşülmek suretiyle yapı değeri hesaplanır .Bulunan yapı değerinin arsa değeri ile toplanmasıyla da bina değerine ulaşılır. Bu yöntem maliyet yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Diğer taraftan iki yöntem daha söz konusudur. Bunlardan birincisi emsal karşılaştırma diğeri ise gelir yöntemleridir. Mülk için en uygun değerleme yöntemi seçilerek değerleme işlemi gerçekleştirilir. Tüm bu işlemler sonrasında da bir gayrimenkul değerleme raporu hazırlanır.

Bina Değerleme Uygulamasını Kimlerin Yapması Uygundur?

Bina değerlemesi çalışmasını sıradan kişiler yapmaya yetkili değildir. Bu çalışmaların yapılabilmesi ve resmi bir değerleme raporunun hazırlanması işlemi SPK lisansına sahip olan değerleme uzmanlarınca gerçekleştirilmektedir. Bu uzman kişiler belirli periyotlarla lisanslarını yenileyen ve değerleme sektörünü ilgilendiren tüm yenilikleri takip eden kişilerdir. Son derece bilgili ve deneyimli olan değerleme uzmanları binalar hakkında her türlü araştırmayı titizlikle yürüterek binalarınız hakkında çok detaylı raporlar ortaya çıkarmaktadırlar. Bu raporları dilerseniz yasal süreçlerde de kullanabilme imkânınız bulunmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme İşlemi Neden Yapılıyor?

Bir taşınmazın değerleme çalışması son derece önemli bir çalışmadır. İnsanlar bir konut ya da bina satın almaya kalktıklarında bu binalara çok yüksek fiyatlar ödemek gibi bir durum ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu durum bina sahipleri için de tam tersi şekilde işlemektedir. Binalarını satmak istediklerinde ellerinde somut veriler olmadığında, bu değerleme raporları insanlara binaları hakkında gerçek net değeri sunacaktır. Bina değeri hakkında bilgi edinmek ya da gayrimenkul değerlemesi yaptırmak isteyen kişiler https://www.dengedegerleme.com/ adresinden her zaman bilgi alabilirler.

Menü