Gayrimenkul ( Fabrika ) Değerleme

Gayrimenkul değerleme sürecinde fabrika değerleme işlemi diğer taşınmazların değerlemesinde farklı unsurlar taşımaktadır. Fabrika nitelikli gayrimenkuller tamamen özel üretim amaçlarına göre inşa edilen yapılardır. Sanayi yapıları üretim çeşitliği nedeniyle normal bir konut gibi el değiştirmesi de kolay değildir. Alınan sanayi yapılarında revizyon çalışması kullanılacak olan makine ekipmana göre değişiklikler göstermesi nedeniyle çok basit işler değildir. Bu binalarda bazı bina sahipleri üretim alanlarının geniş olmasını isterken kimisi depo kısmının daha büyük olmasını isteyebilir. Bu da gerekli düzenlemelerin zaman ve masraflı olmasına neden olabiliyor. Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda ise fabrika değerleme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken unsurlar ortaya çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak binaların yönetim merkezlerinin bulunduğu yer dahi bu değerleme sürecinde önem arz etmektedir.

Fabrika Değerleme İşleminde Önemli Detaylar

Fabrika değerleme işlemi yapılırken en çok karıştırılan kavramlar yatırım değeri ile piyasa değeridir. Bu iki kavram birbirinden farklıdır. Öncelikle yatırım değeri ile piyasa değeri bir değildir. Yatırım değerinden kasıt o fabrika kurulurken ne kadar masraf edildiğidir. Piyasa değeri ise o fabrikanın kendi piyasasında ne kadar değere sahip olduğudur.

Fabrika nitelikli gayrimenkullerde değeri alıcı sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği üretim dalının, yapının inşa edilme aşamasında planlanan üretim dalı ile uyumluluğuna göre değişkenlik arz etmektedir.

Bina yüksekliği, açıklıkları, zemin taşıma gücü, yürüyen vinç taşıma kapasitesi, aydınlatma, depreme karşı dayanıklılık, ulaşım kolaylığı, üretim akışına entegre olabilme özelliği, üretim dışı alanlarda hareket serbestîyesi ve teknolojik altyapı, endüstri 4.0 uyumluluğu gibi detaylar değerleme çalışmalarımızda dikkat edilen konulardır.

Fabrika Değerlemesi Nasıl Yapılıyor?

SPK lisansına sahip değerleme uzmanları tarafından yapılan fabrika değerleme işlemlerinde planlı bir çalışma uygulanmaktadır. Öncelikle mülkiyet haklarının tespiti amacıyla tapu müdürlüğü ve teknik yapım uyumluluk tespiti amacıyla Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü veya ilgili belediye arşiv dosya araştırmaları ile yasal durumunun tespiti yapılmaktadır.  Sonrasında ilgili kişi ile irtibata geçilerek fabrika nitelikli mülkün fiziki durum tespiti yapılır. Mülkün yer aldığı bölgede emsal oluşturacak olan satılmış veya satılık fabrika veriler toplanmaktadır. Resmî kurumlarda ve sahada elde edilen veriler ve tespitlerimiz ofis ortamında derlenerek değerleme raporlarımızı hazırlıyoruz.

Fabrika nitelikli gayrimenkullerin değerlemesinde uluslararası değerleme standartlarından emsal, gelir ve maliyet yöntemlerinden en az bir yöntem genelde iki yöntem kullanılarak gayrimenkul değerleme uzman görüşü doğrultusunda değerleme raporuna son hali verilmektedir. Değerleme raporlarında Uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu olacak şekilde toplam değeri oluşturan arsa ve bina değeri ayrı ayrı belirtilmektedir.

Fabrika değerleme çalışması yaptırmak isterseniz https://www.dengedegerleme.com/ adresinden her zaman bilgi alabilirsiniz.

Menü