Hakkımızda

Değerleme sektörünün gelişimine paralel bir geçmişe sahip olan Denge Değerleme, 2005 tarihinde, iş dünyasının zorlu kulvarlarında deneyim kazanmış profesyonellerin güç birliğinden doğdu. Yasalara, meslek ilkelerine ve kurumsal değerlere sımsıkı bağlı, özenli ve titiz çalışmalarıyla sektörde etkin bir konum edindi.

Denge Değerleme, değerleme ve danışmanlık hizmetlerinde deneyimli uzmanları, bilimsel yöntemleri, gelişkin teknolojik alt yapısıyla, hızlı ve uluslararası standartlarda çözümler üretir, güvenilir raporlara imza atar. Objektif ve tarafsız tutumu, kurumsal sorumluluk bilinciyle iş dünyasına, topluma, çalışanlarına ve değerleme sektörüne katkı sunmayı meslek anlayışının gereği sayar.

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir, Ülkemize değer katan bir Şirket olmak.

MİSYONUMUZ

Değerleme sektöründe, “Denge Kültürü” nden aldığı güçle, deneyimli kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla, topluma ve çevreye saygılı, çalışan ve müşteri memnuniyetine yönelik sürdürülebilir hizmet vermek.

Kalite Politikamız

2005 yılında kurulan Şirketimiz, faaliyet gösterdiği menkul ve gayrimenkul değerleme sektöründe, mesleki, hukuki, kurumsal ve etik ilkelere bağlı, yasal ve müşteri şartları çerçevesinde, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi taahhüt ederek; tarafsız, hızlı, güvenilir, doğru ve kaliteli çözümler üretmek, lider ve yaratıcı kurum yapısıyla sektörün geleceğinde etkin rol oynamak ana hedefimizdir.

Değerlerimiz

Güvenilirlik
Dürüstlük
Tarafsızlık
Sorumluluk
Bireye ve Topluma Saygı
Ekip Ruhu
Güvenilirlik

Birlikte çalıştığımız kişi ve kurumlarla olan ilişkilerimizin temeli güven esasına dayanmaktadır. Verdiğimiz tüm hizmetleri tarafsız, adil ve hakkaniyetli olacak şekilde uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde sunarız.

Dürüstlük

Çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve diğer kurumlarla olan ilişkilerimizde, etik değerleri ilke edinip, yüksek ahlaki değerlere bağlı kalarak hizmetlerimizi gerçekleştiririz.

Tarafsızlık

Tüm faaliyetlerimizde, mesleki ilkelere bağlı, profesyonel ve önyargısız hizmet sağlayarak, bagımsızlık ve tarafsızlığımızdan ödün vermeyiz.

Sorumluluk

Sağduyu ve muhakeme gücümüzü kullanır, yüksek performansın sorumluluk bilincinden kaynaklandığına inanırız. Kararlı davranır, sorumluluktan kaçınmayız.

Bireye ve Topluma Saygı

İnsana önem veririz. Müşterilerimizle ve çalışanlarımızla açık, samimi, saygılı ve birbirimize değer veren, farklı fikirlerin özgürce söylendiği güvenli ve sağlıklı iletişim ortamı yaratırız.

Ekip Ruhu

‘Biz’ bilinci ile hareket ederek, tüm çalışanların bilgi ve yeteneklerini bir araya getirip, hedefe giden yolları birlikte belirleriz. Ekip ruhu ile hareket edildiğinde mükemmele ulaşılacağına inanırız.

İlkelerimiz

Müşteri Memnuniyeti
Kaliteli ve Hızlı Çözüm
Katılımcı Yönetim
Sürdürülebilirlik
Sektörde Liderlik
Verimlilik
Adil ve Tarafsız Olmak
Yenilikçilik ve Araştırmacılık
Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlar, geniş bir bakış açısıyla değerlendiririz; etkin, gerçekçi, uygulanabilir çözümler sunarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve artırmak için çalışırız.

Kaliteli ve Hızlı Çözüm

Tüm faaliyetlerimizde kalite ve hız esastır. Deneyimli ve eğitimli personelimiz ile müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde, kaliteli ve hızlı çözümler sunarız.

Katılımcı Yönetim

Çalışanlarımızla saygılı ve açık iletişime dayalı, karar alma süreçlerine katılımı ön planda tutan yönetim anlayışını benimseriz. Kararlarımızı, çalışanlarımızla beraber, herkesi düşünerek ve tüm Şirkete etkilerini değerlendirerek alırız.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda temel ilkemizdir. Amacımız; çalışan ve müşteri memnuniyetini sağlayarak, karlı, sürekli büyüyen, uzun vadede sektöründe varlığını sürdüren bir Şirket olmaktır.

Sektörde Liderlik

Yaptıkları ve yapacaklarıyla sektöründe öncü, takip edilen ve yol gösteren Şirket olmak.

Verimlilik

Elimizdeki mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanarak, süreç verimliliğini ve maliyet disiplinini gözeterek, bireysel ve kurumsal performansa önem veririz.

Adil ve Tarafsız Olmak

Çalışmalarımızı, dürüst, tutarlı, en doğru şekilde ve tüm taraflara eşit uzaklıkta, ön yargısız olarak yaparız.

Yenilikçilik ve Araştırmacılık

Değişime açık, öncü, girişimci ruhumuzla, piyasa şartlarına göre kendimizi geliştirerek, bilinenleri sorgular, yeni fırsatları araştırır ve farklı yaklaşımlar öneririz. Teknolojik alt yapımızla çağın ve müşterinin gereksinimlerine göre ihtiyaca en uygun çözümleri hızla üretiriz.

Menü