HİBRİT ÇALIŞMALAR

Halka Açık Firmalar ve GYO Portföylerinin SPK tebliği uyarınca değerlemesi
Arsa Payı Dağılımı ve Hesaplanması
Halka Açık Firmalar ve GYO Portföylerinin SPK tebliği uyarınca değerlemesi

SPK mevzuatına tabi Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, halka açık veya açılmayı planlayan kuruluşlara yönelik tüm gayrimenkullerinin ve makine ekipmanlarının değerlemesini yapıldığı hizmetimizdir. Bu değerleme raporları genel olarak yıl sonu itibari ile veya mülkiyet değişimlerinde hazırlanmaktadır.

Arsa Payı Dağılımı ve Hesaplanması

Kat Mülkiyeti Kanunu 3. Maddesine göre Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez

Bu kapsamda tüm bağımsız birimlerin değerinin hesaplandığı sorasında ana gayrimenkulün topla değerine oranlaması ile hesap edilmesi ile arsa payı oranı tespit edilmektedir. Ülkemizde bu oran sadece bağımsız birim kullanım proje yasal alanı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu nedenle adilane paylaşım söz konusu olmamaktadır. Değerleme raporlarımız uzman görüşü niteliğindedir.

DEĞERLEME TALEBİNİZİ BİZE İLETİN


Menü