Hukuki Konularda Gayrimenkul Değerleme

İnsanların hak sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde zaman zaman hukuki uyuşmazlıklar meydana gelebiliyor. Birden fazla tarafın bulunduğu boşanma, miras ya da iş ortaklığı tasfiyesi gibi durumlarda mal paylaşımının zora girmesi bu alanda bilirkişi yardımı alınmasını gerekli hale getirmektedir. Gayrimenkul konulu meydana gelen uyuşmazlıklar ister mahkemeye intikal etmiş olsun isterse de etmemiş olsun istisnasız gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerinin tespit edilmesi gerekebilir. Böyle zamanlarda SPK tarafından lisanslandırılmış değerleme firmalarının değerleme uzmanları tarafından hazırlanan değerleme raporu almak son derece önemlidir. Hazırlanan değerleme raporları hem dava öncesinde size çok faydalı olacak hem de dava sürecinde bir müzakere görüşmesi yapılacak ise ortaya uzman görüşü olarak sunulabilecektir.

Lisanslı Gayrimenkul Danışmanından Rapor Almanın Faydaları

Bir gayrimenkulün paylaşımı konusunda ortaya uyuşmazlık durumu çıkmış ise kişilerin yasal süreç başlamadan önce SPK lisanslı Değerleme kuruluşunda istihdam olunan bir gayrimenkul danışmanı tarafından hazırlanan bir rapor alması gerekiyor. Bu rapor kişilere mahkeme sürecinde birçok bakımdan çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. Henüz dava süreci başlamamış ise arabuluculuk aşamasında tarafsız bir gözle uluslararası değer kullanılacaktır. Mahkeme bilirkişi raporunu inceleyerek karar verse de tarafların karar öncesi mahkemeye sunacağı bu rapor bilirkişi kanaatinde de mutlaka etkili olacaktır. Mahkemeye sunulan gayrimenkul değerleme raporu, sunan tarafın da elini güçlendirecektir. Bu raporlar çeşitli uyuşmazlıklarda hazırlanabilmektedir. Boşanma ve miras paylaşımları en sık karşılaşılan hukuki uyuşmazlık süreçleridir.

Boşanma Sürecinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti

Boşanma sırasında yapılan mal paylaşımları bireylerin arasında ciddi sorunlara neden olabiliyor. Böyle sorunlar karşısında çatışmalar meydana gelmemesi ve tarafların uzlaşma yoluna gidildiği görülebiliyor. Böyle zamanlarda taşınmaz malların hukuki durum gözetilerek gayrimenkul değerleme raporunun hazırlatılması yolu ile gerçek değerinin ortaya konması istenebiliyor. Bu işlemi yapacak olan SPK tarafından lisanslandırılmış Değerleme firmaları yine SPK gayrimenkul değerleme uzmanı lisansına sahip olan uzmanlar konu mülk veya mülklerin piyasa değerini belirlemektedir. Talep edilmesi durumunda hissedarlık nispetinde öneri paylaşım cetvelleri yapılabilmektedir.

Mülkiyet kullanım kısıtlarına karşı Gayrimenkul Değerleme Hizmeti

Özellikle imar plan yapımlarında özel mülkiyet kullanım hakkını kaldırması, bir kısmının kullanılamaması nedeniyle hak mahrumiyetinin tespit edilip tazminata esas bedelin tespitine yönelik değerleme hizmetleridir. Kamulaştırma işlemleri, bedelsiz el atma, üst hakkın değerinin tespiti, plan iptal davaları … vb. mülkiyet kullanım kısıtlarına karşı açılan dava örnekleri sayılabilir.

Miras Paylaşımında Yapılan Gayrimenkul Değerleme

Ölen kişinin mallarının paylaşılması sürecinde akrabalık ilişkilerini zedeleyen önemli sıkıntılar meydana gelebiliyor. Böyle zamanlarda alanında uzmanlaşmış ve lisansı olan bir gayrimenkul değerleme uzmanından yardım alınabiliyor. Miras bırakılan tüm gayrimenkuller piyasa değerinde bir değerlendirmeye tabi tutulur ve kişiler arasında eşit bir paylaşım gerçekleştirilir.

Yukarıda örneklendirilen veya diğer hukuki gayrimenkul değerleme konularında hizmet almak isterseniz bizimle https://www.dengedegerleme.com/ adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Kategoriler

Menü