Kentsel Dönüşüm Danışmanlık

Kentlerin dönüşümü mahallelerin dönüşümünü, mahallelerin dönüşümü binaların dönüşümünü, binaların dönüşümü konutlarımızın, işyerlerimizin dönüşümünü sonrasında ise yaşam biçimimizin dönüşümünü tetiklemektedir. Bu dönüşüm bir kimsenin büyük bir ihtimalle ömrü hayatında bir kez gerçekleşecektir.

Kentsel Dönüşüm mevcut yapının riskli olduğunun tespiti, yapının yıkılması, yeni yapılacak projenin ve yapım şeklinin belirlenmesi, girişimci veya müteahhittin belirlenmesi, inşaat süreci, yeni yapının teslim alınması ve daha birçok alt başlığı barındırmaktadır.

Kentsel Dönüşüm sürecin yeterince anlaşılabilir ve şeffaf olmaması ise insanımızda huzursuzluğa sebep olmaktadır. Maliklerin hak sahipliğine esas mevcut durumunun tespit edilmesi, tüm malikler ile kendi durumunu kıyas edilmesi, olması gereken ve olması istenen projenin etüd edildiği, öneri dağılım modelleme hizmetlerine ilişkin bir tanesi veya istenilen kadar kısmının raporlandığı, danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kentsel dönüşüm süreçleri hakkında ilgili resmî kurumlardan bilgi alınabilirsiniz. Bununla birlikte tarafsız lisans sahibi değerleme ve danışmanlık şirketlerinin hazırlayacağı teknik raporlarla kentsel dönüşüm yolculuğunda size ışık tutarak yardımcı olacaktır.

Kentsel Dönüşüm Değerleme Hizmet İçeriği

Riskli yapı veya riskli alan içerisinde kalan yapınızın öncelikle mevcut durumdaki teknik ve hukuki durumunuzu ortaya koyacak mevcut durum değerleme raporu hazırlanır. Bu raporlar kanunen hesaplanması gereken riskli yapı arsa payı değerinin tespiti ve yıkım öncesi hakların tespiti açısından önemlidir.

Fizibilite raporunun hazırlanması mevcut durum ve piyasa koşullarına göre gerçekleştirilecek projenin özellikleri dikkate alınarak olabilirliğinin ayrıntıları ile incelendiği ve sonuçlarının belirtildiği raporlardır. Fizibilite raporları yatırımcı firma veya malikler tarafından inşa edilecek olan yapının fiziki, mali ve hukuki olarak yapılabilirliğinin tespitinin yer verilmesi nedeniyle önemlidir.

İnşa edilecek proje kararına müteakip bağımsız bölüm bazında yeni proje değerleme raporudur. Bağımsız bölüm bazında proje değerlemesi ile hak sahiplerinin ve yapımcı firmanın elde edeceği gayrimenkul hakkında bilgi edinmesi, hak sahipliğinde dağıtıma esas hakların tespiti açısından önemli olacaktır.

Mevcut durumda tespit edilen hakların yeni proje değerlerine göre hak sahipliği dağılım modellemesinin yapıldığı değerleme raporlarıdır. Rapor kapsamında mevcut durumda tespiti yapılan hakların sözleşme koşulları ve diğer taahhütler doğrultusunda yapımı gerçekleştirilen projede adilane bir şekilde hak sahipliği dağılım öngörülerine yer verilmektedir. Hak sahipliği dağılım öngörü raporları elde edilecek mülkiyetin özellikleri ve mali büyüklüğünün tüm paydaşlar tarafından görülmesi, alternatif öneriler barındırıyor olması, nedeniyle maliklere seçenek sunuyor olması açısından önemlidir.

Denge Değerleme olarak tüm bilgilere vakıf bir şekilde ilgili gayrimenkulün değerleme işlemini yapar ve bunu da rapor olarak size sunar. Bu raporda ilgili gayrimenkulün özellikleri, fiyat bilgisi, hukuki durumu, dönüşüm sonrası edinimler ve harita konumu gibi ayrıntılar bulunur. Bu sayede sektör içerisindeki fiyat bilgisi de ortaya çıkacaktır. Değerleme hizmeti uzmanlık istediği için mutlaka ilgili kurumun SPK tarafından lisanslandırılmış olmasına özen gösterin.

Hizmet Alabileceğiniz Adresler

Kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti konusunda hizmet alabileceğiniz ilgili firmanın tecrübeli olması ve tüm hizmeti yasal olarak sunması gerekir. Bu konuda sektörde başarılı referans içeriği ile yer alan ve gerekli çalışmayı da titiz bir şekilde yürüten https://www.dengedegerleme.com adresi yardımcı olacaktır. Bunun için kurumsal müşteri hizmetlerine ulaşarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. Firma ekonomik fiyat politikası ile de müşterilerine destek sunuyor. İlgili yapınızın gerçek fiyat bilgisine ulaşmak ve olumsuz durumların önüne geçmek için değerleme raporunuzun elinizde olması yapacağınız işlemlerin daha net sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır. Bunun için bu detaya önem vermeli ve yasal hizmet sunan firmalardan destek almalısınız.

Menü