KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

  • Mevcut durum değer tespit çalışmaları

  • Riskli yapı ve arsa değer tespiti

  • Katılım/dağıtım değeri ve oranlarının tespiti, projelerin değer tespiti

  • Arsa Payları dağılım önerisi veya etüdü

  • Finansal modelleme

  • Kentsel dönüşüm alanında geliştirilebilecek yeni projelerin "En etkin ve en verimli kullanım değeri" analizi

  • Karar verilen projelerin değerlemesi dağıtım modelinin belirlenmesi ve dağıtım değerinin bulunması ile dağıtım teklif listelerinin hazırlanması

Değerleme Talebinizi İletin