Konkordato Gayrimenkul Değerleme

Konkordato Sürecinde Gayrimenkul Değerleme

Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanmakta.

Konkordato sisteminin işlemeye başlaması için borçlunun talepte bulunması ve ayrıca iyi niyetli ve dürüst bir işletme olduğu kanısına varılması gerekiyor. Konkordato teklifi alacaklılar tarafından kabul edilir ve mahkemece tasdik edilirse, artık borçlu, alacaklılarının vazgeçtikleri oranda borçlarından kurtuluyor.

Konkordato Başvurusu Sonrası Gelişmeler Nelerdir?

Mahkeme konkordato başvurusunu kabul ederse her türlü haciz ya da tedbir gibi işlemler durdurulur. Bunların yanında üretim faaliyeti olan şirketlere üretimin devam edebilmesi için alacaklı tarafından haciz ihbarnamesi gönderilemez. Eğer gönderilmiş ise kaldırılır. Bu süreçte eğer üretimin devam ettiği tesisler var ise bu tesislerde üretimin devam edebilmesi için enerji devamlılığı da sağlanmak durumundadır ve kesinti uygulanmasına izin verilmez. Konkordato kararı neticesinde alacaklı ve borçlulara daha fazla zarar doğmaması için işleme dayalı olarak bazı konularda vergi istisnaları da getirilmektedir. Harçlar istisnası, damga vergisi istisnası, banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası, borçluya kullandırılacak krediler için kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası gibi çeşitli istisnalar uygulanmaktadır.

 

Konkordatoda Değerleme İşlemi

Konkordato uygulamasında değerleme süreci titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Değerleme şirketince bu süreçte her türlü detaya büyük bir özen ile yaklaşılmalı, objektif ve tarafsız olunmalıdır. Değerleme tespitini yapacak şirketin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir değerleme şirketi olması gözönünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda bu süreçte yapılan her türlü uygulamanın yasal prosedürlere uygun olması da büyük bir önem taşımaktadır. SPK lisansına sahip olan uzmanlar gerekli çalışmaları yaparken çeşitli yöntemleri kullanmak durumundadırlar. Sürecin şeffaf bir şekilde işleyebilmesi için tarafsız değerleme şirketlerinden hizmet almak bu süreçte son derece önemlidir. Gayrimenkul değerleme işlemleri konusunda bilgi arayışında olunması durumunda https://www.dengedegerleme.com/ adresinden yararlanılabilir. Gayrimenkul,makine-tesis, en etkin ve en verili kullanım analizi, proje geliştirme, arsa-arazi,konut,dükkan,otel,alışveriş merkezi, uçak-gemi değerleme vb. konularda profesyonel destek sunulmakta ve merak edilen sorular firma tarafından titizlikle yanıtlanmaktadır.

Menü