Makaleler

Makaleler

ENDÜSTRİYEL GAYRİMENKULLERDE YARDIMCI MAKİNE EKİPMANLARIN ÖNEMİ ve GAYRİMENKUL DEĞERİNE ETKİSİ

ÖZET Endüstriyel tesislerin faaliyet gösterdiği gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğinde olan, gayrimenkullerin ve o gayrimenkul üzerinde yapılacak üretim cinsine göre belirlenen yardımcı makine ekipmanlar üretim devamlılığı ve verimliliği, enerji tasarrufu, üretim maliyetinin azaltılması, çalışan personelin memnuniyeti ve tesisin çevre dostu olması bakımından gayrimenkulün satış kabiliyetini ve değerini etkilemektedir. Bu nedenle endüstriyel…
Makaleler

Değer Artış Payı Hakkında Merak Edilenler

Değer Artış Payı (DAP) Ne Demektir? Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değeridir. Payın tespitinde hangi yöntem uygulanır? DAP bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun (Kamulaştırma Kanunu) 11 inci maddesinde (Kıymet Takdiri Esasları1 ) belirtilen bedel tespit esasları gözetilir. Pay nasıl…
Makaleler

Pizzanın Gayrimenkulle İmtihanı

İstanbul’un Kadıköy, Maltepe, Beylikdüzü ve Üsküdar ilçelerinde pizzacılık işi ile meşgul işletmelerin, pandemi öncesi ve sonrası, diğer giderleri dikkate alınmaksızın, pizza satış adetleri ile gayrimenkul kiraları ilişkilendirilmek suretiyle pizzanın adet bazında kira yükü hesaplanmaya çalışılmıştır. Bölgelerin kendi içlerinde ürün satış adetleri pandemi öncesinde farklılık gösterse de, Endeks baz ayı Ocak,…
Makaleler

Gayrimenkul Değerleme (İşletme)

Bir işletmeyi satın alırken ya da devrederken mutlaka güncel piyasa değerinin bilinmesi gerekir. Ancak alıcıların yeterli piyasa bilgilerine sahip olmadıkları durumlarda ya da işletme değerinin tespiti konusunda yetersiz kalındığında büyük çapta zararlarla karşılaşılması sözkonusu olabilecektir. Bu nedenle işletme değerinin tespitine ihtiyaç duyulması durumunda lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerinden hizmet alınması büyük…
Makaleler

Gayrimenkul ( Fabrika ) Değerleme

Gayrimenkul değerleme sürecinde fabrika değerleme işlemi diğer taşınmazların değerlemesinde farklı unsurlar taşımaktadır. Fabrika nitelikli gayrimenkuller tamamen özel üretim amaçlarına göre inşa edilen yapılardır. Sanayi yapıları üretim çeşitliği nedeniyle normal bir konut gibi el değiştirmesi de kolay değildir. Alınan sanayi yapılarında revizyon çalışması kullanılacak olan makine ekipmana göre değişiklikler göstermesi nedeniyle…
Makaleler

Hukuki (Adli) Konularda Gayrimenkul Değerleme

İnsanların hak sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde zaman zaman Hukuki (Adli) uyuşmazlıklar meydana gelebiliyor. Birden fazla tarafın bulunduğu boşanma, miras ya da iş ortaklığı tasfiyesi gibi durumlarda mal paylaşımının zora girmesi bu alanda bilirkişi yardımı alınmasını gerekli hale getirmektedir. Gayrimenkul konulu meydana gelen uyuşmazlıklar ister mahkemeye intikal etmiş olsun isterse de…
Makaleler

Gayrimenkul ( Bina ) Değerleme

İmar Kanunumuzda “Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.” Şeklinde tanımlanmıştır. Bina değer tespit çalışmaları imar planlarında parseller için atanmış fonksiyonlara bağlı olarak inşa edilmiş yapılar için düşünülen alım, satım…
Makaleler

Kentsel Dönüşüm Danışmanlık

Kentlerin dönüşümü mahallelerin dönüşümünü, mahallelerin dönüşümü binaların dönüşümünü, binaların dönüşümü konutlarımızın, işyerlerimizin dönüşümünü sonrasında ise yaşam biçimimizin dönüşümünü tetiklemektedir. Bu dönüşüm bir kimsenin büyük bir ihtimalle ömrü hayatında bir kez gerçekleşecektir. Kentsel Dönüşüm mevcut yapının riskli olduğunun tespiti, yapının yıkılması, yeni yapılacak projenin ve yapım şeklinin belirlenmesi, girişimci veya müteahhittin…
Makaleler

Makine Ekipman Raporuna Neden İhtiyaç Duyulur?

Makine ekipman değerlemesinin değerleme sektöründe önemli bir yeri vardır. Peki makine ekipman değerlemesine neden ihtiyaç duyulur? Finans kuruluşları teminat altına alacakları, sat geri kirala ile finansmanını sağladıkları veya borçlularına ait el koydukları makine ekipmanları satışa çıkarmadan önce makine ekipmanın değerinin belirlenmesini gerekir. Finans kurumları için makine değerleme raporları oldukça öneme…
Makaleler

Hukuki Konularda Gayrimenkul Değerleme

İnsanların hak sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde zaman zaman hukuki uyuşmazlıklar meydana gelebiliyor. Birden fazla tarafın bulunduğu boşanma, miras ya da iş ortaklığı tasfiyesi gibi durumlarda mal paylaşımının zora girmesi bu alanda bilirkişi yardımı alınmasını gerekli hale getirmektedir. Gayrimenkul konulu meydana gelen uyuşmazlıklar ister mahkemeye intikal etmiş olsun isterse de etmemiş…
Makaleler

Makine Ekipman Sigorta Değerleme

Sigorta Değerleme Hizmetinin Önemi Günümüzde sigorta hizmetleri, birçok kurum ve işletmenin birikimlerini koruması ve devamlılığını sağlanması için tercih edilen hizmetler arasında yer almaktadır. İşletmelerin sahip oldukları binaların, makinelerin, demirbaşların ve elektronik cihazların en doğru şekilde değerlerinin belirlenerek, bu değerler üzerinden mutabakatlı kıymet taktiri (MKT) raporu hazırlanması, tesisin sigorta priminin belirlenmesi…
Makaleler

Gayrimenkul ( Arazi ) Değerleme

Gayrimenkul Değerleme işlemleri kapsamında birçok farklı kategoride işlem yapılabiliyor. Bunlardan birisi de arazi değerleme işlemidir. Ancak insanların bu konuda birbirine karıştırdığı ve anlamakta zorlandıkları birtakım hususlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi de arsa ve arazi kavramlarının sürekli olarak karıştırılmasıdır. Öncelikle bu iki kavramın birbirinden çok farklı olduğunun bilinmesi gerekiyor. Arsa, belediyeler veya…
Makaleler

Gayrimenkul ( Konut ) Değerleme

Gayrimenkul (Konut ) Değerleme Konut değerleme işlemi ya da bir diğer ismi ile konut ekspertiz hizmetleri konutun güncel değerinin saptanması için bulunduğu bölge itibariyle piyasa araştırmalarının yapılmasının yanı sıra hukuki ve teknik açıdan resmi kurumlarda konu mülke ait yapılmış olan tüm incelemelerdir. Yapılan tüm incelemeler sonrasında konutun belirlenen bir tarihteki…
Makaleler

2020 YILINDA GAYRİMENKUL VERGİ ORANLARI

Gayrimenkul alım-satımı sırasında Değer Artış Kazancı vergilendirme Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Değer Artış Kazancı Gayrimenkul alım-satımı sırasında vergilendirme ile ilgili hak ve ödevlerin değerlendirilmesi açısından öncelikle dikkat edilmesi gereken husus gayrimenkulün elde ediliş tarihi ve bir bedel karşılığı elde edilip edilmediğidir. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap…
Makaleler

Konkordato Gayrimenkul Değerleme

Konkordato Sürecinde Gayrimenkul Değerleme Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanmakta. Konkordato sisteminin işlemeye başlaması…
Makaleler

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı denilince aklıma doğrudan “birikimlerimizin güvencesi” mottosu geliyor. Malumunuz birikim denilen şey bireysel yatırımcı açısından dişinden tırnağından arttırdıklarıyla oluşabiliyor ancak. Bunun içindir ki çok kıymetli. Zor koşullarda elde edilenlerin heba edilmemesi açısından yapılması gereken şey bir bilenden danışmanlık hizmeti almak olmalı. Peki danışmanlık hizmetinin kapsamı ne olacak ve bu…
Makaleler

Değerli Konut Vergisi Hakkında

Ülkemizde Tapu ve Kadastro işlemleri, mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek, güncellemek ve hizmet sunmak amacıyla yapılmaktadır. Bu işlemlerin yanında ana amaçlarının muassır medeniyetlerde olduğu gibi taşınmazlara ilişkin vergi bedellerinin hesaplanması için gerekli altyapının hazırlanması olmalıdır. Bu çerçevede ülkemizde ilk kez Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yapılan…
Makaleler

Neden TÜRKİYE?

Türkiye’ye farklı milletlerden gelen potansiyel yatırımcıların sayısı dönem dönem ivme kazanmakta ve yabancıya konut satışlarında ciddi artış görülmektedir bunun en önemli nedenlerinden biri ülkemizin bulunmaz jeopolitik konumudur. İkinci olarak ise döviz kurlarındaki yükseliş sonrasında gayrimenkul fiyatlarının Türk Lirası cinsinden bu yükselişi takip etmemesi sonucunda özellikle yabancı yatırımcı açısından oldukça ucuz…
Makaleler

Taşınmaz Değerleme Sistemi

Bir süredir gündemi meşgul ettiği üzere ülkemizde de diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Taşınmaz Değerleme sisteminin tesis edilmesi, bu yolla gayrimenkul sektörünün kayıt altına alınması, tapu harçlarının ve gelir vergisinin Pazar Değeri esas alınarak hesaplanması suretiyle vergi adaletinin sağlanması ve ülkemiz gelirlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Gerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gerekse…
Makaleler

Yabancıya Satışta Değerlemenin Önemi

Düzenlemeyle olduğundan daha yüksek fiyatla satışın ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amaçlandı. Bir başka anlatımla yabancı yatırımcı açısından güvenle gelip yatırım yapabileceği bir ortam yaratılmasıydı esas olan. Buna neden gerek duyuluyor. Aslında cevabı çok basit. İstihdam sağlayabilmek için yatırıma, yatırım yapabilmek için tasarrufa yani paraya ihtiyaç duyuluyor. İşte ülke olarak…
Makaleler

SPK Lisanslı Kadrolu Makina Mühendislerimizle Tüm Türkiye’de Hizmetinizdeyiz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kararı ile Değerleme Kuruluşlarını Makine ve Ekipmanları Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde makine ve ekipmanları değerlemeye yetkili kuruluşlar kapsamına almıştır. Kurul Karar Organı’nın 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru: I- Makine ve ekipmanların sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki değerleme hizmeti aşağıdaki kuruluşlar tarafından II.…
Makaleler

Başlıca Değerleme Kavramları

DEĞER KAVRAMI Değer kavramı, satın alınmak üzere sunulan bir mal veya hizmetin alıcıları ve satıcıları tarafından sonuçlandırılması muhtemel fiyat anlamına gelmektedir. Değer, mal veya hizmet için alıcılar veya satıcıların üzerinde uzlaşmaya varacakları varsayımları veya hayali fiyatı temsil etmektedir. Bu nedenle, değer bir gerçeklik değil, belirli bir zaman zarfında satın alınmak…
Makaleler

İstanbul Havalimanının Gayrimenkul Değerlerini Etkilediği Bölgeler ve Beklentiler

Ülkemizde hissettiğimiz ve Dünyada da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle varlık değerleri düşerken İstanbul havalimanı ve etrafı tam tersine prim yapmaya devam etmektedir. İstanbul Havalimanı Arnavutköy ilçesi sınırları içinde, Durusu, Tayakadın ve Akpınar mahalleleri üzerinde inşa edilmiştir. Metro bağlantısı ile 2021 yılında tamamlanacağı gün geçtikçe kullanım kapasitesi artan havalimanında 2025 yılında…
Makaleler

Üst Hakkı Değerlemesi ve Risklerin Doğru Belirlenmesi

Üst hakkı; bir gayrimenkulün maliki olmadan, belli bir süre ile başka bir malikin arazisinin altında ya da üstünde yapı yapmak ya da var olan yapıları yerinde tutarak her türlü tasarrufta bulunmasına olanak sağlayan bir yükümleme (irtifak) hakkıdır. Üst hakkı tesisi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 826. maddesi ve Tapu Sicil…
Makaleler

İmar Barışında Değerlemenin Önemi

Ülkemizin, gayrimenkul alanında en büyük sorunlarının başında, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak inşa edilen yapıların kayıt altına alınmamış olması gelmekteydi. Hükümetimizin çıkarmış olduğu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16.maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin kanun gereği yasal olmayan yapılar yapı kayıt belgesi beyan usulü ile 31 Aralık 2018 yılı…
Makaleler

Türkiye’de Konut Stok Öngörüleri

Ülkemizde konut stokları tutulan bir istatistiki veri tutulmamaktadır. Bununla birlikte tahmin etmemizi sağlayacak istatistiki veriler bulunmaktadır. Son beş yıllık yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve daire satış istatistikleri incelenerek 2019 ve 2020 yılları için yapı kullanım izin belgesi ve yıllık ilk satış tahminleri gerçekleştirilmiştir. Yapı ruhsat rakamları dalga etkisi…
Makaleler

Yabancıya Konut Satışında Değerleme Zorunluluğu

4 Mart 2019 tarihinden itibaren yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu aranacak. Düzenlemeyle birlikte yüksek fiyatlandırma ve inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilerek Türkiye’nin marka değerinin yabancı yatırımcı nezdinde artırılması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan genelgeye göre…
Makaleler

Karasu İlçesi Gayrimenkul Piyasası Hakkında

Karasu ilçe olarak Kuzey Marmara da İstanbul’a yakın bir lokasyonda yer alması ve yazlık bir konumda bulunması sebebiyle günümüze kadar genellikle İstanbul’da ucuz yazlık arayan orta gelir grubuna hitap eden ikincil konut bölgesi idi. Karasu ilçesinde yazlık kullanım yaygın olmasının getirdiği sonuç olarak yaz ayları ile kış ayları arasında gayrimenkul…
Makaleler

Gayrimenkul Değerleme Raporu Nedir?

Gayrimenkul Değerleme Raporu Nedir, Ne Amaçla Kullanılır, İçeriğinde Neler Bulunur? Değerleme, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir varlığın ya da gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, uluslararası metotlar kullanılarak, etik kurallar çerçevesinde, bağımsız, tarafsız ve objektif olarak…
Makaleler

Kentsel Dönüşüm Danışmanlık

Kentlerin dönüşümü mahallelerin dönüşümünü, mahallelerin dönüşümü binaların dönüşümünü, binaların dönüşümü…
Makaleler

Gayrimenkul ( Arazi ) Değerleme

Gayrimenkul Değerleme işlemleri kapsamında birçok farklı kategoride işlem yapılabiliyor. Bunlardan…
Makaleler

Konkordato Gayrimenkul Değerleme

Konkordato Sürecinde Gayrimenkul Değerleme Konkordato, ”borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa…
Makaleler

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı denilince aklıma doğrudan “birikimlerimizin güvencesi” mottosu geliyor. Malumunuz…
Makaleler

Neden TÜRKİYE?

Türkiye’ye farklı milletlerden gelen potansiyel yatırımcıların sayısı dönem dönem ivme…
Menü