MİRAS VE MAL PAYLAŞIMI

Gayrimenkul ile ilgili hukuki süreçlerde, mal ve miras paylaşımlarında değer tespitinin yapılması
Gayrimenkul ile ilgili hukuki süreçlerde, mal ve miras paylaşımlarında değer tespitinin yapılması

Gayrimenkulü ilgilendiren hak arayışlarında anlaşma sağlanmadığı takdirde mülkiyet sahipleri dava yolunu seçmektedir. Ülkemizde ve tüm dünyada dava süreci uzun ve yıpratıcı bir süreçtir. Hukuki konularda iki aşamada hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bunlardan ilki dava öncesi mevcut durumun tespit edilip gerçekte hak aranılacak gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı hak ve faydanın olup olmadığının tespit edildiği aşamadır. İkinci aşama ise davada haklılığımızı kanıtlamak veya bilirkişi raporlarında eksikliklerin ön plana çıkarılarak gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı hak ve faydanın olup olmadığının tespit edildiği aşamadır.

Paylaşım tüm maliklerin oy birliği ile olacağı için değerleme raporlarımız uzman görüşü niteliğindedir. Mal ve miras paylaşımlarda bağımsız bir uzman tarafından hazırlanacak değerleme raporları temel teşkil etmektedir. Bu tip çalışmalarda mülkiyet sahiplerinin çoğunluğu tarafından talep etmesi özellikle istenmektedir. Malikler talep etmesi durumunda dağılım modellemesi yapılarak öneri dağılım tablosu oluşturulmaktadır.

DEĞERLEME TALEBİNİZİ BİZE İLETİN


Menü