Investeren in energiesector

Turkse en buitenlandse investeerders investeren steeds meer in duurzame energie projecten in Turkije, want Turkije is uitermate geschikt om duurzame energie op te wekken uit zon, wind, biomassa, waterkrachtcentrales.

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van het milieubeleid in Turkije. Investeringen in duurzame energie worden gestimuleerd door de Turkse overheid.

De Turkse overheid wil investeringen in duurzame energie uitbreiden en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen verder verhogen.

Turkije heeft doelstellingen voor duurzame energiesector, deze zijn:

  • Duurzame energie aandeel in de totale energieopwekking verhogen naar 30 %,
  • Waterkracht volledig benutten (verdubbeling van de huidige capaciteit),
  • Aandeel windenergie verhogen tot 20.000 MW (tegenover 1.694 MW in 2010),
  • Bouwen van geothermische energie-installaties met een capaciteit van 600 MW,
  • 000 MW zonne-energie,
  • Turkije tot een van de top 10 landen in zonne-energie maken

Wij leveren adviesdiensten aan investeerders op het gebied van regioselectie, locatieselectie, haalbaarheid, grondwaardering, wettelijke vergunningen en voorschriften.

Voorbeeld van diensten die wij geleverd hebben:

  • Limak Energie Investering & Dienstverlening NV ,Productiecapaciteit van 881 GWh per jaar voor elektriciteit behoefte van 210.962 personen (Taxatierapport voor ‘Alkumru’ Dam en waterkrachtcentrale:  Siirt 2019)
  • Soma Thermische Elektriciteitscentrale NV, Productiecapaciteit van 6721 GWh per jaar voor elektriciteit behoefte van 1.361.164 personen (Taxatierapport voor onroerend goed, machines en uitrusting: Manisa 2019
  • Yeniköy Kemerköy Elektriciteitsproductie en Handel NV, Productiecapaciteit van 4095 GWh per jaar voor elektriciteit behoefte van 798.045 personen (Taxatierapport voor Kemerköy Thermal Power: Muğla, 2018)
  • Fina Energy Company NV (Taxatierapport 10 windenergie-installaties, 5 zonne-energiecentrales)
Menü