Türkiye’de Konut Stok Öngörüleri

Ülkemizde konut stokları tutulan bir istatistiki veri tutulmamaktadır. Bununla birlikte tahmin etmemizi sağlayacak istatistiki veriler bulunmaktadır.

Son beş yıllık yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve daire satış istatistikleri incelenerek 2019 ve 2020 yılları için yapı kullanım izin belgesi ve yıllık ilk satış tahminleri gerçekleştirilmiştir. Yapı ruhsat rakamları dalga etkisi göstererek iki yıl sonrasına yansımaktadır. 2018 yapı ruhsat bilgileri ile 2020 yılı yapı kullanma izin belgeleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. Benzer şekilde 2018 yılı ve geçmiş 5 yılın satış rakamları önümüzdeki iki yıl satışları hakkında kanaat oluşturmamızı sağlamaktadır. Bu nedenle gelecek öngörümüzü iki yıl ile sınırlı tuttuk.

Daire Satışları Genel Görünüm ve Stok Erime Tahmin Tablosu (Kaynak: TÜİK Konut İstatistikleri)

Tahminlere dayanak özet tabloda görüldüğü üzere 2019 yılında stok fazlalığı olacağı mevcut durum ve oluşacak stok fazlalığının 2020 yılının ikinci yarısında eriyeceği, İstanbul’un toplam konut satışları dikkate alındığında % 20 oranında etkilenme oranına sahip olacağı öngörülmektedir.

Menü