Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı denilince aklıma doğrudan “birikimlerimizin güvencesi” mottosu geliyor. Malumunuz birikim denilen şey bireysel yatırımcı açısından dişinden tırnağından arttırdıklarıyla oluşabiliyor ancak. Bunun içindir ki çok kıymetli.

Zor koşullarda elde edilenlerin heba edilmemesi açısından yapılması gereken şey bir bilenden danışmanlık hizmeti almak olmalı. Peki danışmanlık hizmetinin kapsamı ne olacak ve bu hizmet kimlerden alınacak? Yatırım danışmanlığı konusu ülkemizde gayrimenkule yönelik yatırım danışmanlığı ve finansal yatırım danışmanlığı olarak konumlandırılmaktadır. Aslında zaman zaman da gayrimenkul danışmanlığı ile karıştırılmaktadır. Gayrimenkul danışmanlığı daha çok bir gayrimenkul portföyüne sahip kişi/kişilerin pazarlama, satış ya da kiralama yapması ve işlem özelinde yapmış oldukları işin tutarı üzerinden belirli bir oranda komisyon alması işini ifade eder. Oysaki yatırım danışmanlığında mevcut olan birikimin gayrimenkul, menkul alternatif araçlar arasından getiri ve risk durumları analiz edilerek daha elverişli olanına yatırılması amaçlanır. Konu gayrimenkule yatırım ise Yatırım uzmanı bahse konu gayrimenkulden elde edilecek olan yıllık getiri oranını dolayısıyla yapılacak olan yatırımın her yıl elde edilecek gelir miktarı ile kaç yılda kendisini geri ödeyeceğini hesap etmek zorundadır. Tabi aynı zamanda geleceğe yönelik olarak o gayrimenkulde oluşacak değer artışı öngörülerinde de bulunulması beklenir. Gözlemler göstermektedir ki banka mevduatlarına ödenen faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde gayrimenkul yatırımları oldukça azalmaktadır. Bunun nedeni bankalar tarafından mudilere ödenen faiz tutarlarının sabit ve risksiz olması durumudur. Şöyle ki müşteri sabit bir oran üzerinden belirli bir dönem için bankaya yatırmış olduğu para karşılığında dönem sonunda alacağı meblağı bilir ve herhangi bir şekilde dönem içerisinde meydana gelen değişikliklerden bu tutar olumlu ya da olumsuz yönde etkilenmez.

Zaten mevduata ödenen faiz oranının yüksek olduğu dönemlerde sadece gayrimenkul yatırımları değil aynı zaman da sanayi, tarım, emtia vb. her türlü yatırım aracı da olumsuz etkilenir. Hatta böyle dönemlerde insanların oturdukları evlerini, bindikleri araçlarını satarak bankaya faize koydukları bir gerçektir. Bununla birlikte ekonomi düzlüğe çıkıp faiz oranlarında düşüş başladığında da faizden aldıkları getirilerle sattıklarını geri alamadıkları da bilinen acı gerçeklerdendir.

Menü