Ev Ekspertiz Değeri Nasıl Hesaplanır?

Ekspertiz, gayrimenkullerin değerinin tespit edilmesi uygulamaları olarak tanımlanabilir.

Ekspertiz, gayrimenkullerin değerinin tespit edilmesi uygulamaları olarak tanımlanabilir. Yapılan çalışmalarla birlikte tapu ve güncel imar bilgileri incelenir. Bu sayede gerekli raporlar oluşturulur. Konutların teknik açıdan incelenmesi ile konutun değeri belirlenir. Peki ev ekspertiz işlemleri nelerdir, ev ekspertiz değeri nasıl hesaplanır?

Emsal Değerlemesi

“Satışların Karşılaştırılması Metodu” emsal değerlendirme tekniği olarak bilinir. Metot temel olarak bir alıcının gayrimenkulü satın almak için ödemesi gereken bedelin, piyasada bulunan ve benzer özelliklere sahip gayrimenkullerin maliyetinden daha fazla olmayacağını varsayar. Bu yöntem, bir gayrimenkulün değerinin başarılı bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

Emsal Değerleme Yönteminin Adımları

Emsal değerlendirme yöntemi, birkaç adımdan meydana gelir. Bu adımlar genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • Verilerin araştırılması
  • Verilerin doğrulanması
  • İlgili karşılaştırma birimlerinin tercih edilmesi
  • Emsal satışların incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması
  • Değer göstergelerinin tek bir değer üzerinde uzlaştırılması

Maliyet Değerlemesi

Alıcıların bir gayrimenkulü satın alırken benzer özellikleri bulunan gayrimenkulü tekrar inşa etmenin bedelinden daha fazla ödeme yapmayacakları varsayımını temele alan maliyet değerlemesi, gayrimenkulün değerinin belirlenmesini sağlar. Bu yöntem, gayrimenkulün değerinin etkili bir şekilde belirlenmesinin yöntemlerinden bir tanesidir. Maliyet değerlemesi yöntemi, emsal değeri tespit edilemeyen yapılarda kullanılır. Gayrimenkulün inşa edilebileceği arsanın satın alınması ile üzerine yapı inşa edilmesinin bedeli toplamda maliyet değerlemesini verir.

Gelirlerin Kapitalizasyonu

Bir gayrimenkul, ekonomik ömrü boyunca işletilmesi nedeniyle düzenli bir gelir elde eder. Temelde kira geliri gayrimenkulün gelir akımının odak noktasıdır. Bunun yanı sıra finansman geliri, vergiler, yenileme giderleri gibi nakit çıkışına neden olan hususlar da mevcuttur. Bu hususlar temele alındığında, gayrimenkulün yatırımdan sağlanan net geliri “net işletme geliri” olarak tanımlanır.

Endeksa ile Ev Değeri Hesaplama

Teknolojik verileri kullanan ve veri analizi yaparak gayrimenkul değerlemesinde bulunan Endeksa, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde bulunan kişilere uzman desteği sunar. Makine öğrenimi yöntemini kullanan Endeksa, sistematik bir şekilde bölgesel tahmin yöntemleri oluşturur. Bu modelleri birbiriyle karşılaştıran Endeksa, değer tahmini yapar.

Ev ekspertiz çalışmaları için Endeksa uzmanlığından yararlanabilir, alım ve satım işlemlerinizi profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Benzer İçerikler

Kira Değer Tespiti

Son zamanlarda en çok gündem olarak konuşulan ve haberi yapılan konuların başında, mülk sahipleri ile kiracılar arasındaki kira bedelleri gelmektedir. Kira değeri her dönem bir

İncele

Loder (Yükleyici) Nedir?

Arka ve ön kısmında çeşitli özellikteki kovaların yer aldığı loder, kazma ve yükleme gibi işlemlerin yapılmasına olanak tanır. Loder nedir sorusu, özellikle iş verimliliği arzu

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim