Tesis Değerleme

Tesis içerisinde yer alan tüm makine ekipman parkurunun yerinde incelenerek UDS çerçevesinde talep ve işletmenin durumu göz önünde bulundurularak işletmenin faaliyette olduğu dikkate alınarak bir bütün halinde, yerinde ve işletmenin bir parçası olarak değerlendirilmesi veya bir bütün halinde, yerinde, ancak işletmenin henüz üretime geçmediği varsayımı ile değerlendirilmesi veya bir bütün halinde, yerinde, ancak işletmenin kapandığı varsayımı ile değerlendirilmesi veya bir bütün halinde, yerinde, ancak işletmenin zorunlu satışının yapıldığı varsayımı ile değerlendirilmesi veya yerinden sökülebilecek ayrı ayrı parçalar halinde yapılması olarak değer takdir edilir. Temin edilen belgeler ile makine ekipmanların mülkiyet durumları incelenerek raporda belirtilir.

Enerji Tesisi Değerlemesi


Rüzgar, hidroelektrik, güneş, jeotermal, biogaz, doğalgaz çevrim, termik vb. tüm enerji santrallerinin değerleme raporlarının hazırlanması hizmetini vermekteyiz. Enerji santralleri, inşa yapıları, antlaşmaları, lisanları, makine ekipman parkuru, enerji nakil hatları, altyapısı ile bir bütün olarak incelenir. Gelir getiren tesis niteliğinde olmaları nedeniyle, tesisin değeri gelir yaklaşımı ile tesis tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir. Şirketimiz enerji tesisi değerlemesi konusunda uzman kadrosu ile Türkiye ve yurtdışında enerji tesisi değerlemesi hizmeti vermektedir.

Gayrimenkulün Yardımcı Ünitelerin Değerlemesi


Günümüzde binalara kimliğini kazandıran unsur yapısal özellikleri ile birlikte bina içerisinde yer alan yardımcı makine ekipmanlardır. Yardımcı makine ve ekipmanlar, işletmelerin faaliyet gösterdiği gayrimenkullerin tamamlayıcısı olan, söz konusu mülke nitelik kazandıran makine, tesisat ve ekipmanlardır. Gayrimenkullerde yardımcı makineler kapsamında elektrik güç transformatörleri ve elektrik dağıtım panelleri, buhar kazanları, kızgın su kazanları, basınçlı hava kompresörleri, soğuk su üreteçleri (chiller’ler), sıcak su üreteçleri (boyler’ler), enerji tesisleri (enerjisi santrali altyapısı), havuz makine daireleri, klima santralleri, havalandırma tesisatları vb. gibi ekipman grupları bulunmaktadır. Söz konusu ekipmanların kalitesi, enerji verimliliğine katkısı ölçüsünde gayrimenkul değerini etkileyecektir. Özellikle otel, AVM, iş merkezi, endüstriyel tesislerin gayrimenkul değerlemesi yapılırken konusunda uzman makine mühendislerince incelenmesi çok önemlidir. Böylece mükerrer veya eksik değerlemenin önüne geçilmiş olur.

Tesis Yatırım İlerleme Raporlama


Arazi, binalar, makine ekipmanları ile birlikte yeni yapılacak veya yapılmakta olan tesis yatırımları için stratejik hedeflere ve amaca uygun ilerleme raporları (saha inceleme raporları, teknik detayları ve bütçe analizi içerikli detay ilerleme raporu, yönetici özet raporu) hazırlanması.

Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim