Fizibilite Çalışmaları

Fizibilite analizleri; yer görme, saha araştırması ve raporlama gibi süreçlerden oluşan detaylı bir çalışmadır. Fizibilite raporları günlük hayatımızda çokça ihtiyaç duyduğumuz kapsamlı belgelerdir. Bu raporlar genellikle bir iş veya bir yatırıma başlama aşamasında hazırlatılır ve olabildiğince detaylı olması beklenir.

Çok çeşitli sektör dalları ve konu yelpazesine sahip bu raporların hazırlanma süreci müşterinin talebine, rapor içeriğinin genişliğine göre değişim göstermektedir. Bu raporlar finans ve gayrimenkul sektörünün uzmanları olan ekonomistler, gayrimenkul değerleme uzmanları, hukuki danışmanlar vb. tarafından hazırlanmaktadır.

Rapor içeriğinde birçok teknik kullanılır, bunlardan bazıları: lokasyon analizleri, pazar araştırmaları, proje ve maddi duran varlık değerlemesi, en iyi ve en verimli kullanım analizleri vb. Bu teknikler aracılığıyla ekonomik, finansal ve teknik araştırmalar yapılarak sonuçlar sayısal verilere dayandırılmış bir biçimde yatırım projelerinin temeli oluşturulur.

Raporlar genellikle yatırıma konu olan ürün ve hizmetlerle ilgili sektör araştırmasıyla başlayıp, kullanılacak teknolojik araçlar ve gerekli yatırım kalemlerinden oluşmaktadır. Son aşamada ise finansal araştırmalara dayandırılarak kar-zarar analizleri yapılır. Rapor bitiminde karlı bulunan yatırım yöntemiyle hareket edilmek üzere çalışmalara başlanıp, seçilmiş doğru lokasyon ve gerekli bütçe ile sürece devam edilir.

Bu raporların hazırlanmasındaki amaç projeksiyonu oluşturulan iş kolunun, hizmetin ya da projenin gerçek hayatta yer edinip edinemeyeceği, kar- zarar dengesi ya da hangi koşullarda ve lokasyonda karar verilirse daha optimize sonuçlar elde edileceğiyle ilgili donelerin sağlanması ve olası gelir-gider tablosunu belirleyerek bir finansal model geliştirilmesidir.

Raporlar çok detaylı hazırlandığı için belirli aşamalardan geçmesi ve genelden özele bir açıklama içeriği barındırması gerekir. Ancak raporlar hazırlanırken unutulmaması gereken bir nokta da yatırımcının planladığı oluşumu detaylarıyla anlamasıdır bu sayede iş ortağı firma projenin detaylı maliyetlerine, risk-satış potansiyeline ve müşteri potansiyeline daha doğru bir yaklaşım sergiler.

Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı fizibilite raporları yeni bir girişim fikriniz varsa ya da sahip olduğunuz bir alanı/mülkü en optimize ve fayda sağlayacak şekilde değerlendirmek istiyorsanız sağlam bir altyapı oluşturulması ve stratejik bir planlama yapılması açısından hayati bir önem taşır.

Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim