Şirket Değerleme

Şirket değerlemesi, bir işletmenin ekonomik değerini belirleme sürecidir ve sahiplerine şirketlerinin değerine ilişkin objektif bir tahmin sunar. Genel olarak, şirket değerlemesi, bir mal sahibi, işinin tamamını veya bir kısmını satmak veya başka bir şirketle birleşmek istediğinde gerçekleşir. Şirket değerlemesine başvurulan diğer nedenler arasında, işinizi büyütmek için borca veya öz sermayeye ihtiyacınız olup olmadığı, daha kapsamlı bir vergi analizine ihtiyacınız olup olmadığı veya hissedar eklemeyi planladığınız yer alır. Bu son durumda, hisselerin değerinin de belirlenmesi gerekecektir.

Değerleme süreci, şirketin yönetimi, sermaye yapısı, gelecekteki kazançları ve varlıklarının piyasa değeri dahil olmak üzere işin tüm yönlerini analiz ederek şirketin mevcut piyasa koşullarındaki değerinin ne kadar olduğunu söyler.

Değerleme yöntemleri şirketin bulunduğu sektörün yapısı, şirketin yapısı ve değerleme uzmanının kanaatlerine farklılık gösterebilir. Ancak en yaygın değerleme yöntemlerinden bazıları, benzer şirket karşılaştırmalarını, nakit akış modellerinin iskonto edilmesini ve finansal tabloların gözden geçirilmesini içerir.

Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim