Kişisel Verilerin Korunması Politikası

KVKK Aydınlatma Metni

Sevgili Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz, İş ortaklarımız;

Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (DENGE) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca ve Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerine dair bilgilendirmek isteriz.

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 560028 Sicil numarası ile kayıtlı, 0291077994800017 Mersis numaralı, şirket merkezi Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul B Blok No:20 Ofis No: 33-34-35-37 Maltepe/İSTANBUL adresinde bulunan Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi’dir.

2- HANGİ KİŞİSEL VERİ, HANGİ YÖNTEM VE AMAÇLA TOPLANIYOR VE İŞLENİYOR?

Şirketimiz faaliyet alanı gereği müşterilerinden gelen talep üzerine menkul ve Gayrimenkul malların değerlemesi yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır. Bu çerçevede Tarafınıza ait kişisel bilgiler; doğrudan sizler tarafından, talep formlarının doldurulması, web sitemizi ve işyerimizi ziyaretiniz, telefon görüşmelerinde veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, sizlere ait menkul veya gayrimenkulün değerleme raporunun hazırlanması için aracı kıldığınız kişi veya kurumlar tarafından paylaşılması şeklinde doğrudan sizlerden veya aracı kıldığınız gerçek veya tüzel kişilerden temin edilmektedir. DENGE’den hizmet satın almanız veya bir başka surette DENGE ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda, kişisel verilerinizden, Kimlik (Ad, Soyad, Pasaport No. Tc. Kimlik No) İletişim (Adres, Telefon, e-mail adresi, IP adresi), Malvarlığı (Gayrimenkul ve menkul mallar) verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimiz kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca işyerimizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunduğumuz Wifi Hotspot programı vasıtasıyla elde ettiğimiz kimlik ve iletişim verileriniz ve hem sizlerin hem işyerinin güvenliği sağlamak için güvenlik kameraları ile kaydedilen görsel verileriniz, değerleme hizmeti öncesi doldurduğunuz Özel Projeler İş (Değerleme) Talep Formu ile tarafınızca şirketimize aktarılan kimlik ve iletişim verileriniz ile değerlemesi yapılacak eşyayı şirketimize gösterecek 3.kişilere ait iletişim verisi de sizin sorumluluğunuz çerçevesinde sözleşmenin ifası amacı ve meşru menfaatler doğrultusunda sistemlerimize işlenmektedir. Sadece teklif aşamasında kalan çalışmalarımızda ise teklif formunda yer alan kişisel verileriniz sistemlerimizde 1 yıl saklanmakta sonrasında ise anonim hale getirilmektedir.

Değerleme faaliyetinde birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımızın çalışanları değerleme uzmanlarının Kimlik, iletişim, eğitim, meslek, finans, görsel verileri ise hem tabi olduğumuz mevzuat hem de iş ilişkisi kapsamında işlenmektedir.

3- KİŞİSEL VERİLER KİMLERLE PAYLAŞILIYOR?

Doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan hukuka uygun olarak temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar ve çözüm ortaklarımız ile paylaşabiliyoruz. Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz

4- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bunu ilişkin bilgi talep etme,

2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme 6. Verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

4. Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

5. Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

6. Verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

7. Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler olarak, bu metinde sayılan tüm hususlarda şirketimiz Denge’ye başvurabilirsiniz. Başvuru Formu ve detaylı Kişisel Veri İşleme Politikasına www.dengedegerleme.com adresinden ulaşabileceğiniz gibi tüm taleplerinizi kvkk@dengedegerleme.com adresine iletebilirsiniz.

DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. (Veri sorumlusu)

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul B Blok No:20 Ofis No: 33-34-35-37 Maltepe/İSTANBUL
Mersis : 0291077994800017
www.dengedegerleme.com
0216 369 96 69

Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim