Hukuki Süreçler İçin Değerleme

Türkiye piyasasındaki müşterilere, Türkiye’de gayrimenkul yatırımı bulunan yabancı kişi ve kurumlara, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın Türkiye’deki mülkleriyle ilgili olarak, boşanma ve miras taksimi gibi süreçlerde, mal paylaşımı amaçlı değerleme hizmetleri; Türkiye’de sahip oldukları mülklerle alakalı kamulaştırma davalarında kullanılmak üzere değerleme raporları, borç ve alacak davalarında değer ve kira tespit raporları hazırlanması, mülkiyetlerindeki taşınmazlara yönelik olarak yasal süreçlerin takibi (Örneğin; imar uygulaması, imar durumu araştırması, tapu kütüğü araştırması, emlak vergisi, kira geliri vergisi takibi) gibi konularda hizmet sunulması gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.