Hakkımızda

Hayatın Her Alanında Denge

2005 yılında faaliyetlerine başlayan Denge Değerleme; deneyimli uzmanları, bilimsel yöntemleri, gelişkin teknolojik alt yapısıyla, hızlı ve uluslararası standartlarda çözümler üretmekte; müşterilerine güvenilir, tarafsız ve bağımsız raporlar sunmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana yasalara, meslek ilkelerine, kurumsal değerlerine bağlı çalışmalara imzasını atan Denge Değerleme, sektöründeki öncü ve etkin konumunu korumaktadır. SPK ve BDDK tarafından yetkilendirmesinin yanı sıra RICS Royal Institute of Chartered Surveyors tarafından da akredite olan Denge Değerleme, tüm raporlarının dünyanın her ülkesinde geçerli olmasının verdiği gururla, ülkemizin yanı sıra yurt dışında da başarılı çalışmalara imza atmaktadır.

Misyonumuz


Değerleme sektöründe, “Denge Kültürü” nden aldığı güçle, deneyimli kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla, topluma ve çevreye saygılı, çalışan ve müşteri memnuniyetine yönelik sürdürülebilir hizmet vermek.

Vizyonumuz


Sürdürülebilir ve ülkemize değer katan bir şirket olmak.

Kalite Politikamız


2005 yılında kurulan Şirketimiz, faaliyet gösterdiği menkul ve gayrimenkul değerleme sektöründe, mesleki, hukuki, kurumsal ve etik ilkelere bağlı, yasal ve müşteri şartları çerçevesinde, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi taahhüt ederek; tarafsız, hızlı, güvenilir, doğru ve kaliteli çözümler üretmek, lider ve yaratıcı kurum yapısıyla sektörün geleceğinde etkin rol oynamak ana hedefimizdir.

Denge, hayata geçirdiği Kalite Yönetim Sistemi içindeki tüm faaliyetlerini süreç yaklaşımına uygun olarak oluşturmuş, süreçlerin takip göstergelerini tanımlamıştır. Üst Yönetim, kalite yönetim sisteminin ve süreçlerin takip göstergelerini izlemekte ve sürekli gözden geçirmektedir.

Müşteri odaklı yaklaşımla geri bildirimleri dikkate alarak incelemek, kaliteli ve hızlı çözüm üretilerek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak temel hedefimizdir.

Şirket Üst Yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, şikayetlerin en etkin şekilde ele alınacağını taahhüt etmiş, bu taahhüdün ve kalite politikasının Şirket içinde duyurulması, yayılması ve anlaşılması için gerekli kaynakları sağlamış, çalışanlarını sürekli bilgilendirerek farkındalıklarını artırılması için uygun sistemleri kurmuş ve sürekli geliştirmektedir.

Sürdürülebilirliği ve sürekli büyümeyi amaç edinen Şirketimiz; çalışanlarının, sektörün en iyileri olabilmeleri için kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitimlerle destekler, karar alma süreçlerine dahil ederek katılımcılıklarını ve memnuniyetlerini artırır.

Değerlerimiz

Birlikte çalıştığımız kişi ve kurumlarla olan ilişkilerimizin temeli güven esasına dayanmaktadır. Verdiğimiz tüm hizmetleri tarafsız, adil ve hakkaniyetli olacak şekilde uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde sunarız.

Çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve diğer kurumlarla olan ilişkilerimizde, etik değerleri ilke edinip, yüksek ahlaki değerlere bağlı kalarak hizmetlerimizi gerçekleştiririz.

Tüm faaliyetlerimizde, mesleki ilkelere bağlı, profesyonel ve önyargısız hizmet sağlayarak, bagımsızlık ve tarafsızlığımızdan ödün vermeyiz.

Sağduyu ve muhakeme gücümüzü kullanır, yüksek performansın sorumluluk bilincinden kaynaklandığına inanırız. Kararlı davranır, sorumluluktan kaçınmayız.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlar, geniş bir bakış açısıyla değerlendiririz; etkin, gerçekçi, uygulanabilir çözümler sunarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve artırmak için çalışırız.

“Biz” bilinci ile hareket ederek tüm çalışanların bilgi ve yeteneklerini bir araya getirip, hedefe giden yolları birlikte belirleriz. Ekip ruhu ile hareket edildiğinde mükemmele ulaşılacağına inanırız.

Tüm değerleme faaliyetlerimizde, teknik ve nesnel verilere dayanarak taraf olma dürtülerinden uzak, objektiflik ilkesine bağlı olarak hizmetlerimizi gerçekleştiririz.

İlkelerimiz

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlar, geniş bir bakış açısıyla değerlendiririz; etkin, gerçekçi, uygulanabilir çözümler sunarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve artırmak için çalışırız.

Tüm faaliyetlerimizde kalite ve hız esastır. Deneyimli ve eğitimli personelimiz ile müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde, kaliteli ve hızlı çözümler sunarız.

Çalışanlarımızla saygılı ve açık iletişime dayalı, karar alma süreçlerine katılımı ön planda tutan yönetim anlayışını benimseriz. Kararlarımızı, çalışanlarımızla beraber, herkesi düşünerek ve tüm Şirkete etkilerini değerlendirerek alırız.

Sürdürülebilirlik, vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda temel ilkemizdir. Amacımız; çalışan ve müşteri memnuniyetini sağlayarak, karlı, sürekli büyüyen, uzun vadede sektöründe varlığını sürdüren bir şirket olmaktır.

Yaptıkları ve yapacaklarıyla sektöründe öncü, takip edilen ve yol gösteren Şirket olmak.

Elimizdeki mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanarak, süreç verimliliğini ve maliyet disiplinini gözeterek, bireysel ve kurumsal performansa önem veririz.

Çalışmalarımızı, dürüst, tutarlı, en doğru şekilde ve tüm taraflara eşit uzaklıkta, ön yargısız olarak yaparız.

Değişime açık, öncü, girişimci ruhumuzla, piyasa şartlarına göre kendimizi geliştirerek, bilinenleri sorgular, yeni fırsatları araştırır ve farklı yaklaşımlar öneririz. Teknolojik alt yapımızla çağın ve müşterinin gereksinimlerine göre ihtiyaca en uygun çözümleri hızla üretiriz.

Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim