Sigorta Risk Analizi

Sigorta şirketlerinin, poliçe hazırlanma döneminde veya devam eden teminat döneminde ihtiyaç duyacakları risk analiz çalışmalarını ihtiyacın kaynağına bağlı olarak belirlenecek detayları kapsayan raporlar halinde sunmaktayız.

Raporlarımızda talebe göre; PML (Probable Maximum Loss), Muhtemel En yüksek Hasar, EML (Estimated Maximum Loss) Tahmin Edilen En Yüksek hasar, MAS (Maximum Amount Subject), Maksimum Tutar, MFL (Maximum Foreseeable Loss) Maksimum öngörülebilir hasar hesaplamaları yapılmaktadır.

Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim