Ev Satarken Tapu Harcını Kim Öder?

Ev alım satımı yaparken alıcı ile satıcı arasında anlaşma sağlanması yeterli olmamaktadır. Anlaşma sağlanması halinde alıcının taşınmaz mülkün tapusunu kendi adına alması gerekmektedir. Tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için de Tapu Müdürlüğü’ne belirli bir harç ödenmesi gerekmektedir.

Ev alım satımı yaparken alıcı ile satıcı arasında anlaşma sağlanması yeterli olmamaktadır. Anlaşma sağlanması halinde alıcının taşınmaz mülkün tapusunu kendi adına alması gerekmektedir. Tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için de Tapu Müdürlüğü’ne belirli bir harç ödenmesi gerekmektedir. Bu harç, tapu kayıt işlemlerinde gereken ve ödenmesi zorunlu olan bir ücrettir. Tapu harcını kim öder sorusu da bu konu ile ilgili olarak akla gelmektedir. Tapu harcı, normal şartlarda hem alıcı hem de satıcı tarafından ortak ödenmesi gereken bir ücrettir. Fakat bu ücret anlaşma sağlanması halinde tek bir taraf üzerinden de ödenebilmektedir ve genellikle tercih edilen yol da bu yoldur.

Tapu Harcı Nedir?

Tapu harcı, tüm gayrimenkul çeşitleri için gerekli olan ve ödenmesi zorunlu tutulan bir ücrettir. Bu ücret, satışı yapılan gayrimenkulün fiyatı üzerinden hesaplanır ve satış fiyatının yüzde 4’üne karşılık gelir. Tapu harcı en basit tanımı ile mülk sahipiyle alıcı arasında tapu devir işlemlerinin yapılabilmesi için gereken masraflardır. Bu ücretin ödenmemesi halinde tapu devir işlemleri durdurulur ve ortada tapu olmadan gerçekleştirilen bir satış kanunen hükümsüzdür ve oluşan herhangi bir anlaşmazlık durumunda sorumluluk tamamen bu kişilere aittir.

Tapu harcına bazı döner sermaye masrafları da dahil edilebilmektedir. Bu ücret tapu harcı kapsamında değerlendirilmez ve tapu harcının haricinde ödenmesi gereken bir ücret olduğu unutulmamalıdır.

Tapunun Kişinin Üzerine Alınmasında Gereken Belgeler

Tapu alınırken gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Eğer satış bir aracı yolu ile gerçekleştirilecekse gereken en temel belge noterden alınacak olan vekaletnamedir. Bunun dışında gereken diğer belgeler şu şekildedir:

-Alıcı ve satıcı için ayrı ayrı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

-Belgelerde kullanılmak üzere alıcıdan 2 ve satıcıdan bir adet güncel fotoğraf istenmektedir.

-Temsilen bulunan kişi için de nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile bir adet fotoğraf gerekmektedir.

-belediyeden alınabilecek olan rayiç değer belgesi

-belediyeden alınabilecek olan vergi borcunun olmadığına dair belge

-dask sigorta poliçesi

Tapu Harcı Neden Ödenir?

Tapu harcı, tapu devir işleminin yapılabilmesi için ödenen bir ücrettir. Herhangi bir gayrimenkul satın alan kişinin bu mülkün tapusunu alması gerekir aksi halde yapılan alım satım işlemi kanunen geçersiz sayılır ve taraflar herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Tapu harcı, Tapu Müdürlüğü’nden tapunun devrini almak için ödenir.

Tapu Harcını Kim Öder?

Tapu harcı, gayrimenkulün satış fiyatının yüzde 4’ü olarak belirlenmiştir ve bu ücret alıcı ile satıcı tarafından eşit şekilde ödenmelidir. Kanunen bu şekilde olsa da tarafların kendi aralarında anlaşma sağlaması halinde belirlenen ücret sadece alıcı ya da sadece satıcı tarafından da ödenebilmektedir ve bunun herhangi bir sakıncası yoktur.

Taşınmaz mülkler ile ilgili her türlü emlak değerleme ve yasal süreç için Denge Değerleme, alanında uzman kadrosu ile sizlere hizmet vermektedir.

Benzer İçerikler

Kat maliki ne demek?

Kat maliki, yapımı tamamlanmış olan ve oturmak için tamamen hazır bir halde bulunan apartman ya da apartman dairesinin belli bir katında bulunan dairelerin sahibine verilen

İncele

Kira Krizi Kalkınma Hedeflerini Zorluyor!

Ülkemizde son iki yıldır önemli sorun başlıkları arasında sayılan yüksek kira düzeylerinin yalnızca ev sahibi-kiracı ilişkisi üzerinden tartışılması ve genellikle adli vakalar üzerinden haber değeri

İncele

Emlak Beyan Değeri Nedir?

Emlak Beyan değeri, emlak vergisi dahilinde belediyelere beyan edilmiş olan beyannameleri ifade eder. Beyan değeri, kayıtlı değer olarak da bilinir. Emlak beyannamesi bir değeri ifade

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim