Gayrimenkul Değerleme Raporu Nedir?

Gayrimenkul Değerleme Raporu Nedir, Ne Amaçla Kullanılır, İçeriğinde Neler Bulunur?

Değerleme, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait bir varlığın ya da gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, uluslararası metotlar kullanılarak, etik kurallar çerçevesinde, bağımsız, tarafsız ve objektif olarak değer takdir edilmesidir.

Gayrimenkul Değerleme Raporu, SPK Lisansı sahibi uzmanlarca , belirlenen bu değere nasıl ulaşıldığı, hangi verilerden nasıl yararlanıldığı gibi analizlere ilişkin düzenlenen rapordur.Menkul ve gayrimenkuller değerleme yapılmak üzere hazırlanan değerleme raporları vasıtasıyla finansal işlemlerde kullanılabilen değere dönüşür.

Hazırlanan raporda uzman ulaştığı değere giderken göz önünde bulundurduğu bütün kriterleri bölümler halinde ele alır, sayısal verilere ve çeşitli tekniklere dayandırarak somutlaştırır. Raporların hazırlanma süresi, konu gayrimenkulün konumu, niteliği ve büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Rapor süresinde müşterilerin göstermiş olduğu iş birliği ve karşılıklı iletişim süreci olumlu veya olumsuz şekilde etkilemektedir.

Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesine paralel olarak taşınmaz değerlerinin ekonomi içindeki öneminin artması, SPK’nın küçük yatırımcıyı koruma ilkesinden doğan “gerçek değer” arayışı, kurum mülklerinin alım satımı, kamulaştırma, gayrimenkul paylaşım adalet arayışı, gayrimenkule dayalı verginin dağılımında, Tüzel kişi veya kişilerin borç yapılandırmasında, devir ve takasında bedelin tespiti ve finansal sektörün yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak banka aktiflerinin objektif kriterlere göre analizi gibi etkenler bu pazarın gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle Değerleme raporları da gün geçtikçe daha değerli ve önemli bir hale gelmiştir.

Gayrimenkul değerleme raporuna ihtiyaç duyulan durumlardan bazıları sırasıyla;

Mülkiyet değişimlerinde alış-satış fiyatını belirlemek,

Kiralamalarda değer tespiti,

Krediye yönelik işlemlerde gayrimenkullerin teminat olarak alınacağı durumlarda,

Şirket aktiflerindeki gayrimenkullerin değerini belirlemek,

Halka arzlarında,

Şirket birleşmeleri, devir almalarda,

UMS’ye göre bilanço tutulan işletmelerde,

Mirasla mal intikalinde adil mal paylaşımı istendiğinde,

Mülklerin en iyi ve en verimli kullanım analizinin ortaya konulması gerektiğinde,

Yapılması düşünülen yatırımların yıllar itibarı ile yaratacağı gelirlerin giderlere oranı ve bugünkü proje değerinin tespiti çalışmalarında (finansal fizibilite etütlerinde),

Sigorta işlemlerinde,

Sale&Lease back (sat ve geri kirala) işlemlerinde,

Kamulaştırmada adil ödeme için değer tespitinde,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) portföylerinde yer alan gayrimenkullerin alım-satım, kiralama ve yeniden değerlemelerinde, gayrimenkul ipoteklerini alırken, proje başlangıcında yasal prosedürlere uygunluk tespitinde,

Hisse senedi borsada işlem göre tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5’ini aşan gayrimenkul alım-satımların da ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları durumunda,

Bankaların icra takibine düşmüş alacaklarının 1.000 TL ‘yi aşan bedelleri olanların değer tespitlerinde vb. durumlardır.

Menü