Kat maliki ne demek?

Kat maliki, yapımı tamamlanmış olan ve oturmak için tamamen hazır bir halde bulunan apartman ya da apartman dairesinin belli bir katında bulunan dairelerin sahibine verilen isimdir.

Kat maliki, yapımı tamamlanmış olan ve oturmak için tamamen hazır bir halde bulunan apartman ya da apartman dairesinin belli bir katında bulunan dairelerin sahibine verilen isimdir. Bir binada birden fazla kat olması halinde ve her katta da birden fazla dairenin yer alması halinde bu apartmandaki kat maliki sayısı birden fazla olmaktadır.

Bir katı paylaşan her bir daire için o dairenin sahibi kat maliki sayılmaktadır. Bu kişilerin kat maliki oldukları tapu siciline de kaydedilir ve bu kişiler binanın bağımsız bölümleri dışında kalan ortak her alana arsa paylarındaki oran kadar sahiptirler. Bu durum kat maliklerinin bina bakım masrafları ve bina yönetimi gibi sorumluluklara ortak olmasını beraberinde getirmektedir.

Kiracılar Kat Maliki Midir?

Kiracılar, belirli bir ücret karşılığında mülk sahibinin dairesini geçici bir süreliğine kiralamaktadır. Bu kişiler mülk sahipleri gibi herhangi bir gayrimenkule sahip değildirler, sadece var olan gayrimenkulü mülk sahibinin izin verdiği süre için kullanma yetkisine sahiptirler. Bu da kiracıların kat maliki olamayacağını göstermektedir. Kiracıların ne oturdukları dairede ne de dairenin bulunduğu apartmanın ortak alanlarında herhangi bir hakimiyeti mevcut değildir. Mülk sahibinin daireyi alırken ödediği ücret ile kiracı tarafından ödenen ücretin farklılığı da durumu daha açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Kat malikleri arasındaki ilişkiler ve bu kişilerin hak ve sorumlulukları yasalar ile de güvence altına alınmıştır. Türk Medeni Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu kat malikleri ile ilgili tüm detaylara sahip kanunlardır. Peki kat maliklerinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir?

  • Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri, sahip oldukları daire haricinde dairede yer alan ve bağımsız alanlar dışındaki tüm bölümlere ortaktırlar. Bu ortaklığın oranı da arsa payları ile orantılı olmaktadır.
  • Ortak kullanım alanları yani özel mülkiyet alanları dışında kalan her alandan kat malikleri arsa payları ölçüsünde faydalanabilmektedir. Bununla birlikte kat maliklerinin bu alanları kullanırken birbirlerinin haklarını gözetmeleri ve herhangi bir ihlal yapmadan saygı çerçevesinde birbirlerine yaklaşması beklenir.
  • Kat maliklerinin bağımsız mülk alanları dışındaki ortak alanları koruma yükümlülükleri vardır. Gerek binanın dış cephesi olsun gerekse bahçe olsun tüm bu alanların temiz tutulması ve gerekli görülmesi halinde onarıma gidilmesi de tüm kat maliklerinin ortak sorumluluğudur.
  • Kat maliklerinden herhangi biri ana gayrimenkulün ortak alanlarında herhangi bir inşaat, onarım, boya gibi bir şey yapmak isterse bu kararını tüm kat malikleri ile paylaşmalı ve yapılacak işlem için tüm kat maliklerinin yüzde 80’inin rızası alınmalıdır. Aksi halde buralarda işlem başlatmak yasalara aykırıdır.
  • Kat malikleri ana gayrimenkulün kapıcı, bekçi, bahçe çalışanları, asansör bakımı ve diğer bina giderleri masraflarına kendi arsa payları oranında ortaktır.

Emlak değerleme hizmeti, belirli standartlar çerçevesinde ve tarafsız bir uzman tarafından yapılmalıdır. Denge Değerleme, uzman kadrosu ile bu alanda hizmet veren bir şirkettir.

Benzer İçerikler

Ev Satarken Tapu Harcını Kim Öder?

Ev alım satımı yaparken alıcı ile satıcı arasında anlaşma sağlanması yeterli olmamaktadır. Anlaşma sağlanması halinde alıcının taşınmaz mülkün tapusunu kendi adına alması gerekmektedir. Tapu devir

İncele

Kira Krizi Kalkınma Hedeflerini Zorluyor!

Ülkemizde son iki yıldır önemli sorun başlıkları arasında sayılan yüksek kira düzeylerinin yalnızca ev sahibi-kiracı ilişkisi üzerinden tartışılması ve genellikle adli vakalar üzerinden haber değeri

İncele

Emlak Beyan Değeri Nedir?

Emlak Beyan değeri, emlak vergisi dahilinde belediyelere beyan edilmiş olan beyannameleri ifade eder. Beyan değeri, kayıtlı değer olarak da bilinir. Emlak beyannamesi bir değeri ifade

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim