Lisanssız Elektrik Üretimi Nedir?

Lisanssız elektrik üretimi; tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynakları ile küçük ölçekli tesisler vasıtasıyla ülkenin enerji üretiminin arttırılmasını amaçlayan, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü bulunmaksızın gerçek ve tüzel kişilere 1.000 KW’a kadar elektrik üretme, kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, fazlasını dağıtım şebekesine satma prensibine dayanan sistemdir.

Lisanssız elektrik üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları olan hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz gibi enrji kaynaklarını içerir.

Lisanssız elektrik üretimi yapabilmek için üreticinin bulunduğu bölgedeki yetkili enerji dağıtım kurumuna başvurması gereklidir.

Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

1. Üretimin yapılacağı mülke ait tapu belgesi

2. Üretim kiracı olunan bir mülk üzerinde yapılacaksa, kira kontratı

3. Tek hat şeması olan tesisin teknik özelliklerini belirten belge

4. Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir dekont

5. Başvurusu olumlu sonuçlanan ve bağlı bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketinden yazı ulaştıktan sonra 180 gün içerisinde gerekli işlemleri tamamlayarak dağıtım şirketine onaylatılması gerekir

6. Proje onaylatılır ve tesisisin kurulumu tamamlanarak dağıtım şirketine test edilmesi için başvuruda bulunulur

7. Dağıtım şirketi testi tamamladıktan elektrik üretimi ve satışına başlanabilir

Lisanslı Elektrik Üretimi Nedir?

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile piyasada elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, elektrik ithalat ve ihracatı ve piyasa işletim faaliyetleri için lisans alınması zorunlu kılınmıştır. 1MW ve üstü güce sahip tesisler için lisans bulunmakta olup, kurulu gücü 5 MW’tan büyük olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun (EPDK)’dan üretim lisansı alınmak zorundadır. 

Elektrik üretim faaliyeti için öncelikli olarak önlisans alınması gerekmektedir. Kaynak türü ve kurulu güce göre belirlenecek önlisans süresi içerisinde yatırımcı, mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgelerin edinmesi gerekmektedir. Önlisansın süresi, önlisans başvurusuna konu üretim tesisi projesinin kaynak türü ve kurulu gücüne bağlı olarak, mücbir sebep hâlleri hariç, 36 ayı geçmemek üzere Kurul kararı ile belirlenir.

Önlisans süresi içerisinde gerekli izin ve onayları alan yatırımcı, elektrik üretim tesisinin inşaatına başlayabilmesi için EPDK’dan üretim lisansını alması gerekmektedir. Lisans, faaliyetin niteliği dikkate alınarak en az 10, en çok 49 yıl için verilir.

Benzer İçerikler

Kira Değer Tespiti

Son zamanlarda en çok gündem olarak konuşulan ve haberi yapılan konuların başında, mülk sahipleri ile kiracılar arasındaki kira bedelleri gelmektedir. Kira değeri her dönem bir

İncele

Loder (Yükleyici) Nedir?

Arka ve ön kısmında çeşitli özellikteki kovaların yer aldığı loder, kazma ve yükleme gibi işlemlerin yapılmasına olanak tanır. Loder nedir sorusu, özellikle iş verimliliği arzu

İncele

Ev Ekspertiz Değeri Nasıl Hesaplanır?

Ekspertiz, gayrimenkullerin değerinin tespit edilmesi uygulamaları olarak tanımlanabilir. Ekspertiz, gayrimenkullerin değerinin tespit edilmesi uygulamaları olarak tanımlanabilir. Yapılan çalışmalarla birlikte tapu ve güncel imar bilgileri incelenir.

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim