Makine Değerleme Nedir? Neden Yapılır?

Endüstriyel üretim alanlarındaki makine ve varlıkların analiz edilmesine makine değerleme adı verilir. Değerleme işleminin amacı, makinelerin işlevselliği ve verimliliği üzerinden şirketin finansal durumunu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu bağlamda üretim sahalarında kullanılan ekipman, teçhizat ve taşınmazlara uluslararası standartlara uygun bir şekilde fiyat biçilir. Ayrıca ürünlerin ikinci el olup olmadığı da süreç esnasında yapılan değerlendirmeler arasındadır.

Makine Değerleme Nedir?

Makine değerleme; fabrika, tekstil ve demir döküm tesisleri gibi sahalarda üretim amaçlı kullanılan taşınmazların analize bağlı fiyatlandırılması işlemidir. Değerlendirme sürecinde makine ekipman parklarında yer alan taşıt, teçhizat, demirbaş ve ofis mobilyaları detaylı bir şekilde analiz edilir. Hemen ardından piyasa koşulları dahilinde ekipmanlara maddi değer biçilir.

Değerleme yapılırken taşınmazların teknik özellikleri göz önünde bulundurulur. Makinenin bakım şartları, hasar durumu, teknolojik yeterliliği ve kullanım ömrü gibi faktörler inceleme kıstasları arasında yer alır. Ekipmanların alım-satım durumunda kapsamlı analize tabii tutulması taraflar arasında güvence sağlar.

Üretim Amaçlı Tesis Değerlemesi Nedir?

Üretim amaçlı tesis değerlemesi, çeşitli malların imalatında kullanılan donanım, makine ve tesislerin değerlendirme sürecidir. Uluslararası standartlara göre yapılan analiz, mühendisler tarafından gerçekleştirilir. İncelenen materyaller, maddi duran varlıklar ve sabit kıymetler statüsündedir. Raporun hazırlanmasının ardından şirketin ilgili araçlarını alım-satım ve kiralama süreçlerinde değerlendirmesi mümkün olur.

Makine Değerleme Nasıl Yapılır?

Makine değerleme süreci, makine mühendisleri ve SPK lisanslı uzmanlar tarafından takip edilir. Kapsamlı bir analizin ardından makinenin sağlık durumu detaylanlandıran rapor dokümanı hazırlanır. Değerleme sürecinde izlenen adımlar ve detayları aşağıdaki gibidir:

  • İlk olarak sahada endüstriyel makinelerin, taşınmaz malların ve ekipmanların analizi gerçekleştirilir.
  • Saha çalışması esnasında makinelerin makro ve mikro kimlik verileri toplanır.
  • Verilerin belgelenmesinin ardından makinelerin mülkiyet durumları üzerine değerlendirme yapılır.
  • Kapsamlı analiz süreciyle birlikte değer belirleme çalışmaları başlar. Bu aşamada pazar, maliyet ve gelir indirgeme yaklaşımları dahilinde profesyonel değerleme işlemleri takip edilir.

Makine değerleme süreci sona erdikten sonra uzman mühendislerin hazırladığı detaylı analiz raporu firmaya sunulur. Rapor, alım-satım işlemleri sırasında makineye veya ekipmanın satış değerini belirlemede kullanılır. Bunun yanı sıra makinenin adil ve acil piyasa değerleri de doküman içerisinde yer alır. Bu sayede acil satış işlemleri yapılırken uygulanacak iskonto oranı netleşir.

Makine Değerleme Raporu Neleri Kapsamaktadır?

Değerleme raporunda üretim amaçlı kullanılan gayrimenkullerdeki ekipmanların detaylı analizi yer alır. Rapor kapsamında ürünlerin teknik özellikleri, yaşı, yıpranma durumu, hasar geçmişi, modeli, performansı ve kira değeri gibi veriler yer alır. Bunun yanı sıra işlevselliği de verilen bilgiler arasındadır.

İnşaat ekipmanları için değerleme raporu hazırlanırken ekskavatör, forklift, yükleyici ve yol silindiri gibi iş makineleri sahada ayrıntılı bir şekilde incelenir. Gerekirse ekspertiz çalışması yapılarak makinenin işlevselliği ve bakım-onarım durumu belirlenir. Firma, analiz sayesinde araçlarını nasıl etkili bir şekilde kullanabileceği değerlendirme imkanı yakalar.

Makine Değerleme Raporu İhtiyacı

Alım-satım ve kiralama süreçleri esnasında ihtiyaç duyulan makine değerleme raporu, inşaat ekipmanlarında tercih edilen bir uygulamadır. Bunun yanı sıra endüstriyel üretim yapılan imalathanelerde de benzer faaliyetler için rapora başvurulur. Kapsamlı analizin ardından araçların gerçek değeri öğrenilmiş olur. Böylece kiralama ve satış işlemlerinde her iki tarafında hakları koruma altına alınır.

Rapor hazırlanırken taşınmazların mutlaka yerinde ve sahada incelenmesi gerekir. Bu sayede aracın güncel durumuna dair sunulan verilerin teyiti sağlanır. Endüstriyel makine ve ekipmanlarınızı uluslararası standartlarda analiz ettirmek için Denge Değerleme’nin makine değerleme hizmetlerini tercih edebilirsiniz.

Benzer İçerikler

Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazar araştırması, işletmelerin müşteri beklentilerini, rakip durumunu ve piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olan kritik bir süreçtir. Bu süreç tüketicilerin düşüncelerini anlamak için anketler, odak grupları

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim