Şirket Değerlemesi

Şirket değerlemesi, diğer bir ismiyle işletme değerlemesi, bir işletmenin ekonomik değerini belirleme sürecidir ve sahiplerine şirketlerinin değerine ilişkin objektif bir tahmin sunar. bir şirketin hikayesinin, tarihinin, markasının, ürünlerinin ve pazarlarının dolar ve sentlere nasıl çevrildiğidir. Değerlemeler, yatırımcılar, mal sahipleri, bankacılar ve alacaklılar ile IRS tarafından kullanılır ve süreç, amaca bağlı olarak çok farklı sonuçlar doğurabilir. Değeri doğru hesaplamak hem bir sanat hem de bir bilimdir.

Şirket (işletme) değerlemesi, bir şirketin ekonomik değerini belirleme süreci veya sonucu olarak tanımlanabilir. Tüm işletmelerin ortak bir noktası vardır: Amaç, hissedarlar için kar elde etmektir. Zaman çerçeveleri, yöntemler ve beklentiler farklıdır, ancak amaç aynıdır.

Bir işletmenin değeri, gelecekteki beklenen karların bugünkü değeridir. Değerleme süreci, gelecekteki kazançlar, iskonto oranları ve büyüme oranları için varsayımlara ulaşmak için işletmenin operasyonlarına, giderlerine, gelirlerine, stratejisine ve risklerine derinlemesine bakar.

Hangi Durumlarda Şirket Değerlemesine İhtiyaç Duyulur?

Finansman arayan, satış yapmayı düşünen veya bir finansal planı güncellemeyi düşünen bir işletme sahibi için, işte bir iş değerlemesi için bazı yaygın nedenlerdir.

Birleşme, Devralma (M&A) ve Finansman İşlemleri

Değerlemeler, bir işletmenin satışı, satın alınması veya birleşmesi için yapılan müzakereler için esastır. Değerlemeler, ortaklar ve hissedarlar için alımları ve satın alımları kıyaslamak için kullanılır. Borç verenler ve alacaklılar genellikle finansman için bir koşul olarak değerleme isterler. Değerlemeler ayrıca çalışan hisse senedi sahipliği planlarını oluşturmak ve güncellemek için kullanılır.

Mahkeme Süreçleri

Değerlemeler ayrıca genellikle boşanma davalarında, veraset ve intikal davalarında, ortaklık anlaşmazlıklarının çözülmesinde ve yasal tazminatların ödenmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Stratejik Planlama

Şirket değerlemesinin derinlemesine analizi, sahiplerin büyüme ve kârın itici güçlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Şirket Değerleme Yöntemleri

Kullanılan değerleme yöntemi, işletmenin durumuna ve değerlemenin amacına bağlıdır. İndirgenmiş nakit akışı yöntemi, genellikle kâr elde eden sağlıklı şirketler için kullanılmaktadır.

İndirgenmiş Nakit Akımı (DCF) Hesabı

İndirgenmiş nakit akımı yöntemi, gelecekteki karların veya kazançların bugünkü değerini belirler. İskonto oranı, işletmenin kar beklentilerini karşılamama konusundaki potansiyel riskini yansıtır. Daha yüksek bir iskonto oranı, işin yarattığı daha büyük bir riski yansıtan daha düşük bir değer ile sonuçlanır. Kazanç yerine temettü, serbest nakit akışı veya diğer önlemleri kullanan indirimli nakit akışı yönteminin varyasyonları vardır. İndirgenmiş nakit akışı yöntemi genellikle büyümeye göre düzeltilmiş beş yıllık kazançların ve beş yıldan sonraki gelecekteki kazançların (terminal değer olarak bilinir) bugünkü değerini hesaplar.

Net Varlık veya Defter Değeri

Defter değeri olarak da bilinen net varlık değeri, işletme varlıklarının adil piyasa değeri eksi bilançosundaki toplam yükümlülüklerdir. Yatırımcılar ve borç verenler, sınırlı finansal geçmişe sahip genç şirketler için net varlık değerini dikkate alacaklardır. Net varlık değeri, yalnızca bir işletmenin maddi varlıklarını ölçtüğü için, bir değerleme aralığı için alt sınır olarak da yararlıdır.

Tasfiye Değeri

Tasfiye değeri, sorunlu bir satış için iskonto edilen net varlık değeridir. Yatırımcılar ve borç verenler, daha genç veya potansiyel olarak sıkıntılı şirketler için tasfiye değerini dikkate alabilir.

Piyasa Değeri

Piyasa değeri yöntemi göreceli bir yöntemdir. Fiyat-kazanç oranı (F/K) gibi katları kullanarak bir değere ulaşmak için bir şirketi emsalleriyle ve sektöründekilerle karşılaştırır. 

Göreceli bir yöntem kullanmanın sorunu, piyasanın karşılaştırılabilir şirketleri değerlendirirken ve fiyatların genel yönünde yaptığı hataları içermesidir.

Benzer İçerikler

Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazar araştırması, işletmelerin müşteri beklentilerini, rakip durumunu ve piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olan kritik bir süreçtir. Bu süreç tüketicilerin düşüncelerini anlamak için anketler, odak grupları

İncele

Oto Ekspertiz Ücreti Ne Kadar

Oto ekspertiz ücreti konusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Oto ekspertiz fiyatları, aracın marka, model, yaş, kilometresi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ekspertiz işlemi

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim