Tapu Tahsis Belgesi Nedir?

Bilindiği gibi uzun yıllar önce birçok kişi köyden kente göç ettiği sırada, kamu arazilerine gece kondu yaparak buralarda oturmaya başladı. Devlet tarafından 1980’li yıllarda kamu arazilerine gece kondu yapan kişilere, tapu tahsis belgesi verildi. Bu belgelere sahip olan kişiler, kamunun arazisine sahip olmamakla birlikte sadece oturdukları evi kullanma hakkında sahip oldular. Tapu tahsis belgesi sahibi kişiler, kaçak olarak yapılan evlerinde oturabilir, kiralayabilirler. Bunda bir sakınca bulunmamaktadır. Tapu tahsis belgesi sahibi kişilere, söz konusu evin mülkiyetini yani tapusunu almak için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar süre tanındı. Bu süre sonunda tapu tahsislerinin tapu senedine dönüştürülmesi imkanı ortadan kalkacak.

Tapu Tahsis Belgesi Verilen Gayrimenkul Devredilebilir mi?

Tapu tahsisi belgesi olan gayrimenkullerin devri konusu, çok tartışılan bir konu olmuştur. Tapu tahsis belgesi olan gayrimenkul, hak sahibi öldükten sonra mirasçılarına aynı haklar ile geçmektedir. Bunda bir sorun bulunmuyor.

Tapu tahsis belgesi olan gayrimenkulün tapu nezdinde devri mümkün değildir. Bu durumda olan bazı gayrimenkullerin, noter huzurunda yapılan sözleşmeler ile ya da başka şekiller ile kişilerin kendi aralarında devir yaptıkları bilinmektedir. Ancak tapu tahsis belgesine sahip olan kişi, bu belgeyi isterse 3.4.5. kişilere de aynı yöntemler ile satabilir. Son alıcı da gerekli resmi işlemleri gerçekleştirerek, tapu tahsis belgesini tapuya çevirerek kendi üstüne alabilir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı zaman, tapu tahsis belgesini ilk kez alan ya da alanların gayrimenkulün mülkiyeti noktasında söz sahipliği bulunmuyor. Bu şekilde olan gayrimenkulü almak isteyen kişilerin bu hususları göz önünde bulundurması ve olumsuz bir sonuç yaşamaması için daha dikkatli olması gerekmektedir.

Tapu Tahsis Belgelerinin Tapu Senedine Dönüştürülmesi

Tapu tahsis belgeleri, gerekli şartların yerine getirilmesi ve ilgili makamlara başvuru yapılması sonucu tapu senedine dönüştürülebilmektedir. Öncelikli olarak söz konusu tapu tahsis belgesi mücavir alan sınırları içindeyse belediyelere, diğer alanlarda ise valiliklere başvuru yapmalıdır. Başvuru öncesinde yapılması gerekenleri ise şöyle sıralayabiliriz:

  • Gayrimenkulün bulunduğu arazide ıslah imar planı ya da imar planı uygulanmış olmalı ve arazinin bağımsız parsellere dönüştürülmüş olması gerekir.
  • Söz konusu arazinin turizm bölgesi, TCDD’ye tahsisi edilmiş bir alan içinde, askeri bölge içinde ve karayolları kamulaştırması içinde olmaması gerekir.
  • Burada amaç dar gelirli kişilerin tapulu konut edinmesini sağlamak olduğu için, bir kişinin üzerinde başka bir tapu tahsis belgesi olmaması gerekmektedir. Bu arsa sahibine 400 metrekareden büyük arsa da tahsis edilmeyecektir.
  • Söz konusu gayrimenkulün bulunduğu alanın imar planı içerisinde konut alanı olarak kalmış olması gerekir. Başka vasıfta bulunduğu takdirde, hak sahibine konut alanı içinde bulunan bir arazi teklif edilir.
  • Tapu tahsisi yapılacak taşınmaz gecekondunun rayiç değeri, masrafları ve tapu harcı gibi harçlarının ödenmesi gerekir.

 Tüm bu işlemleri yaparak, tapu tahsis belgesini, tapu senedine dönüştüren hak sahibi, diğer tapu senetleri ile aynı haklara kavuşmuş olur. Tapusu bulunan bu gayrimenkulünü istediği gibi satabilir. Ya da başka tasarruflarda bulunabilir.

Tapu tahsisi belgelerinin tapu senedine dönüştürülmesi için son tarih 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmiş olup, hak sahiplerinin bu tarihe kadar gerekli başvuruları yapması gerekmektedir. Bu tarihten sonra verilen bu imkan ortadan kalkacaktır.

Benzer İçerikler

Makine Değerleme Nedir? Neden Yapılır?

Endüstriyel üretim alanlarındaki makine ve varlıkların analiz edilmesine makine değerleme adı verilir. Değerleme işleminin amacı, makinelerin işlevselliği ve verimliliği üzerinden şirketin finansal durumunu hakkında bilgi

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim