Yapı Maliyetlerinde Ortalama Yıllık % 66 Artış

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ 18.Şubat tarihli resmi gazetede yayımlandı(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-11.htm).

Yapı sınıf ve gruplarına farklılık gösterse de ortalama maliyet artışının %66 gerçekleştiğini görüyoruz. 2021 yılı enflasyonu %38,06 oranında gerçekleşmişti. İnşaat maliyetlerindeki artış oranı %28 oranında enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş oluyor.

Gayrimenkul sektörünü en fazla etkileyen konut tipi yapılarda barındıran yüksekliğine ve niteliklerine göre grupları değişen 3A/3B ve 4A yapı gruplarında %67 yapı maliyetlerinde artış olduğunu görüyoruz. Maliyetlerdeki artış emlak vergi değerlerini, tapu harçlarını, veraset ve intikal vergi oranları direkt etkilemiş olacak.

Yapı yaklaşık maliyeti KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) olarak belirlenmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere inşa maliyetleri genel giderlerde ve yüklenici karında da aynı oranda artış olduğunu göstermektedir.

Maliyetlerde yaşanılan %66 artış olması 2021 yılı gayrimenkul fiyatlarında yaşanılan artışın ortalama %22 sinin maliyet artışlarından kaynaklandığı görülmektedir. 

Benzer İçerikler

Makine Değerleme Nedir? Neden Yapılır?

Endüstriyel üretim alanlarındaki makine ve varlıkların analiz edilmesine makine değerleme adı verilir. Değerleme işleminin amacı, makinelerin işlevselliği ve verimliliği üzerinden şirketin finansal durumunu hakkında bilgi

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim