Yeniden Değerleme Kanunu Nedir?

7144 sayılı kanunun 5’inci maddesi kapsamında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 31’inci maddesine eklenen hüküm uyarınca bilanço usulüne tabi olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde kayıtlı olan taşınmaz ve duran varlıkları belirli şartlar altında yeniden değerleme imkânı vererek bilançolarını düzeltme olanağı tanınmasıdır.

Yeniden Değerleme Kanunundan Kimler Yararlanabilir?

Tam mükellefiyete tabi olan ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yeniden değerleme kanunundan yararlanma hakkına sahiptir.

Yeniden Değerleme Kapsamına Hangi Tür Varlıklar Giriyor?

09.06.2021 tarihi itibariyle aktife kayıtlı olan aktiflerinde kayıtlı olan taşınmaz ve duran varlıklar bu kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.
Daha önce sat geri kirala ve kira sertifikası ihracında kullanılmış olan duran varlıklar için yeniden değerleme yapılamayacak.

Yeniden Değerleme Nasıl Vergilendirilecek?

İşletmeler yeniden değerledikleri duran varlıkları için aktife kayıtlı net defter değerleri ile yeniden değerlenmiş tutar arasındaki fark üzerinden yüzde 2 oranında vergi ödeyecek.

Yeniden Değerleme Sonrası Amortisman Uygulaması Nasıl Olacak?

Yeniden değerlenen bu iktisadi kıymetler için amortisman yeni değeri üzerinden hesaplanacaktır.

Yeniden Değerleme İçin Son Başvuru Tarihi Nedir?

Taşınmaz ve duran varlıkların yeninden değerlemesi için son başvuru tarihi 31.12.2021’dir.

Yeniden Değerleme İşletmelere Nasıl Bir Fayda Sağlar?

Bu kanun hükmü işletmelere bilançolarını düzeltme imkânı doğuruyor. Bu sayede, işletmelerin geçmiş dönemlerde edindikleri ve defter değeri piyasa değerinin gerisinde kalan gayrimenkul ve duran varlıkların piyasa değerine ulaşması sağlanabilir, özellikle değeri dövize endeksli biçimde değişiklik gösteren ithal makine, ekipman, demirbaş gibi varlıkların güncel değerine ulaşması işletmelerin aktiflerinde önemli artışlar sağlayabilir.
Bu sayede işletmelerin mali itibarının ve kredibilitesinin artması sağlanacaktır.

Benzer İçerikler

Kira Değer Tespiti

Son zamanlarda en çok gündem olarak konuşulan ve haberi yapılan konuların başında, mülk sahipleri ile kiracılar arasındaki kira bedelleri gelmektedir. Kira değeri her dönem bir

İncele

Loder (Yükleyici) Nedir?

Arka ve ön kısmında çeşitli özellikteki kovaların yer aldığı loder, kazma ve yükleme gibi işlemlerin yapılmasına olanak tanır. Loder nedir sorusu, özellikle iş verimliliği arzu

İncele

Ev Ekspertiz Değeri Nasıl Hesaplanır?

Ekspertiz, gayrimenkullerin değerinin tespit edilmesi uygulamaları olarak tanımlanabilir. Ekspertiz, gayrimenkullerin değerinin tespit edilmesi uygulamaları olarak tanımlanabilir. Yapılan çalışmalarla birlikte tapu ve güncel imar bilgileri incelenir.

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim