Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Gayrimenkul değerleme, gayrimenkulün konumu, büyüklüğü, durumu, fiziksel özellikleri, piyasadaki arz ve talep koşulları, genel ekonomik koşullar, yasallık, gelir potansiyeli gibi kriterlere göre gayrimenkulün değerinin tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Gayrimenkul değerlemesinin kapsamına başta arsa, arazi, konut, dükkan, fabrika, hastane,

 iş merkezi, ofis, depo, turizm tesisi, alışveriş merkezi gibi varlık türleri olmak üzere her türlü mülk tipleri girmektedir.

Gayrimenkul değerlemesine, yalnızca bunlarla sınırlı olmamakla beraber genel olarak aşağıdaki amaçlara yönelik olarak başvurulur:

-Bankalar ve diğer finansal kuruluşların finansman sağlarken aldıkları teminatın piyasa değerinin ölçülmesinde

-Özel sektör ve kamu sektöründe gerçek ve tüzel kişilerden alınan teminatların karşılığının tespitinde

-Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve bağımsız denetim kapsamında şirketlerin aktiflerinde yer alan varlıkların değerinin tespitinde

-Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren halka açık olan/olmayan anonim şirketlerin mülkiyetindeki gayrimenkullerin mevzuat gereğince değerinin tespit edilmesi süreçlerinde

-Gerçek kişilerin alım-satım, mal paylaşımı ve diğer hukuki süreçlerde değerleme raporuna ihtiyaç duyması halinde

-Ülkemizde 2018 yılında yürürlüğe giren, yabancı ülke vatandaşlarının yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı edinimi ve gayrimenkul alım-satım işlemlerinde

-Yargı süreçlerinde ihtilafa konu mülklerin değer takdiri yapılması gerektiğinde

 

Gayrimenkul Değerleme Uzmani Kimdir?

 

Bir gayrimenkul değerleme uzmanı, genellikle mülkiyet değişikliğinden önce mülk değerlerini değerlendirir. Çoğu değerleme uzmanı, konut veya ticari mülklerde uzmanlaşmıştır. Her iki durumda da, işleri binaları ve boş veya işlenmemiş araziyi içerir.

Emlak değerleme uzmanları görevlerini yerine getirirken tek bir mülke odaklanır. Mülkün hem genel hem de benzersiz özelliklerini dikkate alarak saha ziyaretleri gerçekleştirirler. Gayrimenkul değerleme uzmanları daha sonra bu özellikleri benzer mülklerle karşılaştırır. Analizleri, mülkün mevcut piyasa değerinin doğru bir tahminini verir.

Yerel yönetimler genellikle vergilendirme amacıyla mülk değerlendirmeleri yapmak için değerleme uzmanları tutar. Diğerleri bağımsız olarak veya emlak acenteleri veya aracı kurumlar için çalışır. Bu uzmanlar, bir ev satmak veya satın almak isteyen müşteriler için değerlendirmeler yapar.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ne Yapar?

 

Emlak değerleme uzmanları, bir mülkün değerine ilişkin tarafsız ve bağımsız değerlendirmeler yapar. Bu değerlendirmeler genellikle mülkün listelenmesinden veya satışından önce gelir. Yerel yönetimler, sigorta şirketleri, bankalar ve emlak acenteleri gibi diğer kuruluşlar da değerlendirmeler düzenler. Bu durumlarda, değerlendirmenin amacı:

– Vergi amaçlı mülk değerinin değerlendirilmesi

– Bir sigorta talebinin parçası olarak bir değerlendirme yapmak

– Mülkün geliştirme veya yeniden geliştirme için hazırlanması

– Bir kurumsal birleşme veya devralma öncesinde durum tespiti

Gayrimenkul Değerleme Şirketi Nedir?

 

Bir gayrimenkul değerleme şirketinin uzmanlık alanı arazi ve binaların değerlemesidir. Başka bir deyişle, bir değerleme uzmanı bağımsız bir değerlendirme yapar ve alım veya satım için gayrimenkul veya ticari binaların değerini tahmin eder. Gayrimenkul değerleme, insanlar bir ev veya iş yeri satın aldıklarında, yeni bir ipotek için başvurduklarında veya mevcut bir ipotek için başvuruda bulunduklarında, sigorta nedenleriyle bilgiye ihtiyaç duyduklarında ve boşanma veya ölümden sonra mülklere yerleştiklerinde kullanılır. Bu konularda değerleme şirketleri içlerinde barındırdıkları uzmanları ile değerleme yaparlar.

 

Şirkete bağlı değerleme uzmanları mülkün yazılı bir tanımını hazırlar, diyagramlar çizer ve ardından değeri tahmin eder. Ayrıca, mülkün yasal tanımlarını şehir veya ilçe kayıtları ile doğrularlar. Gerçeğe uygun değer, mülkün durumu, değerlemesi yapılan eve çok yakın olan evlerin değerleri, bina yenileme maliyetleri ve profesyonel değerleme kılavuzlarına ve maliyet tahmincilerine dayalı değerlemelere göre belirlenir.

Gayrimenkul Değerleme Nasil Yapilir?

Bir mülk değerlemesi genellikle profesyonel bir sertifikalı değerleme uzmanı tarafından yapılır, ancak bir gayrimenkul yatırımcısı kendi mülk değerlemesini yapabilir. Aşağıda mülk değerlemesi için en yaygın üç yöntemi bulabilirsiniz.

1- Gelir Yaklaşımı

Gelir yaklaşımı, özellikle ticari gayrimenkul ve kiralık mülklerde yaygın olan bir mülk değerleme yöntemidir. Gelir yaklaşımının arkasındaki ana fikir, bir gayrimenkulün bugünkü değerini, yarattığı net gelirin kapitalizasyon oranına bölünmesiyle hesaplamaktır.

Başlangıç olarak, değerleme uzmanının net işletme gelirini tahmin etmek için konu gayrimenkul ve aynı bölgedeki benzer mülkler için gelir ve gider tabloları toplaması gerekir.

Bir sonraki adım, uygun bir üst sınır oranı seçmek olacaktır. Bir gayrimenkul yatırımcısı veya bir mülk değerleme uzmanı, yakın zamanda satılan karşılaştırılabilir mülklerin piyasa satışlarını kullanarak üst sınır oranını tahmin eder. 

2- Satış Karşılaştırma Yaklaşımı

Adından da anlaşılacağı gibi, satış karşılaştırma yaklaşımı, bir gayrimenkulün değerini tahmin etmek için satış fiyatlarının piyasa verilerini kullanır. Bu yöntemde mülk değerlemesi, bir mülkü yakın zamanda satılan diğer benzer mülklerle karşılaştırarak yapılır. Karşılaştırılabilir mallar olarak da bilinen karşılaştırılabilir mülkler, söz konusu mülkle belirli özellikleri paylaşmalıdır. Bunlardan bazıları; metrekare, oda sayısı, binanın durumu ve yaşı gibi fiziksel özellikleri; Ancak, en önemli faktör şüphesiz mülkün konumudur.

Hiçbir iki özellik tam olarak aynı olmadığından farklılıkları hesaba katmak için genellikle ayarlamalar gerekir. Gayrimenkul değerleme uzmanları, mülkleri karşılaştırırken uygun ayarlamalar yapmak için karşılaştırılabilir mülkler arasındaki farkları ve bu farklılıkları nasıl değerlendireceklerini bilmelidir.

3- Maliyet Yaklaşımı

Maliyet yaklaşımı, bir mülkün değerini arsa maliyeti artı mülkün yenilenmesi maliyeti (inşaat maliyetleri) eksi fiziksel ve işlevsel amortisman olarak kabul eden bir gayrimenkul mülk değerleme yöntemidir. Bu yaklaşım en çok okullar, hastaneler ve devlet binaları gibi kolay satılamayan gayrimenkuller için kullanılmaktadır.

Değerleme konusu mülke yakın olan arazilerin son satışları incelenerek satış karşılaştırma yaklaşımı kullanılarak arazi maliyeti tahmin edilebilir ve bu satışlar büyüklük ve konum olarak karşılaştırılabilir olmalıdır.

 

Gayrimenkul Değerlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gayrimenkul değerlemede belirlenen etik kurallara kesinlikle uyulmalıdır. Gayrimenkul değerleme süreci, bir gayrimenkul projesinin veya mevcut bir gayrimenkulün gelecekteki değerinin etik kurallarına bağlı kalınarak ve verilerle birlikte gerçekleştirilir.Bu süreçteki adımlar mülke göre değişir.Ancak genel olarak durum aynıdır.Öncelikle taşınmazın tapu sicil müdürlüğü kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemeler doğrultusunda arsa üzerinde yapı olması, arsa üzerinde yapı olmaması durumları incelenir. Sonra taşınmazın belediye kayıtları detaylıca incelenir. Yine aynı şekilde arsa üzerinde yapı olması ya da olmaması durumlarına bakılır.

Cybersecurity ecosystem

The Data Security Council of India has forecast that the cybersecurity ecosystem will expand up to a point where nearly one million professionals will be required by 2025. Additionally, the demand for cloud security skills is estimated to grow by 115% between 2020 and 2025, representing almost 20,000 job openings, Narayan added.

An extensive exercise in reskilling and/or upskilling the existing workforce, believe staffing experts, is one of the ways that telcos can future proof their work.

Indian mobile phone operators are expected to at least double their investments on network security with the 5G roll out expected to spark a surge in network vulnerabilities, which assume critical importance especially for enterprises.

However, it is already proving to be a challenge for telcos to have robust security teams.

Bharti Airtel, for example, has been preparing for 5G roll out by upskilling its professionals and offering them certification courses such as CCNA (Cisco Certified Network Associate) and CCNP (Cisco Certified Network Professional). The courses are offered based on skill and eligibility level free of cost.

Benzer İçerikler

Kat maliki ne demek?

Kat maliki, yapımı tamamlanmış olan ve oturmak için tamamen hazır bir halde bulunan apartman ya da apartman dairesinin belli bir katında bulunan dairelerin sahibine verilen

İncele

Ev Satarken Tapu Harcını Kim Öder?

Ev alım satımı yaparken alıcı ile satıcı arasında anlaşma sağlanması yeterli olmamaktadır. Anlaşma sağlanması halinde alıcının taşınmaz mülkün tapusunu kendi adına alması gerekmektedir. Tapu devir

İncele

Kira Krizi Kalkınma Hedeflerini Zorluyor!

Ülkemizde son iki yıldır önemli sorun başlıkları arasında sayılan yüksek kira düzeylerinin yalnızca ev sahibi-kiracı ilişkisi üzerinden tartışılması ve genellikle adli vakalar üzerinden haber değeri

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim