İfraz Nedir, İfrazlı Arsa Nedir?

İfraz nedir, sorusu özellikle ifrazlı arsa hakkında araştırmada bulunan kişileri yakından ilgilendiren bir sorudur.

İfraz nedir, sorusu özellikle ifrazlı arsa hakkında araştırmada bulunan kişileri yakından ilgilendiren bir sorudur. İfraz, temel olarak bir arazinin bölünmesi anlamına gelmektedir. Tapuda tek parsel olarak görünen gayrimenkul parsellere bölündüğünde; ifrazlı işlem yapılmış olmaktadır. İfraz edilen arazinin her parseli tapu kütüğünde ayrı sayfalar halinde tescillenir. Peki ifraz tam olarak nedir, hangi durumlarda ifraz işlemi yapılır?

İfraz Nedir?

Tapu kütüğünde tek parsel olarak yer alan bir taşınmaz, düzenlenen haritalara göre birden fazla parçaya ayrılmakta olup bu işleme ifraz adı verilmektedir. Ayrılan parçaların her biri, tapu kütüğüne tescil edilir. İfraz nedir sorusu kapsamında ifraz edilen arazilerin satış ve alış işlemlerinin kolaylaştığını belirtmek mümkündür.

İfrazlı arsanın belirli şartları bulunmakta olup bu şartları genel hatlarıyla şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Bir arsanın
 • ifrazlı
 • arsa olabilmesi için doğal afet bölgesinde yer almaması ya da riski bir durumda bulunmaması gereklidir.
 • İfraz yapılacak arsanın üzerinde
 • rehin, şerh ya da irtifak hakkı olmaması oldukça önemlidir.
 • İfraz edilecek her parça mutlaka yola bakmalıdır.

İfraz işlemlerinin yapılabilmesi için belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tapuda tek parça olarak görülen arazi üzerinde haritalandırma çalışmaları yapılabilir.

İfrazlı Arsa Ne Demek?

İfraz nedir sorusu ile yakından ilgili olan ifrazlı arsa nedir sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Tapuda tek parça olarak görünen, yapılan işlemler ile parsellere ayrılan arsalar; ifrazlı arsa olarak tanımlanır. İfraz işlemi, tapu kütüğünde değişiklikler yapılmasına neden olur. Gerçekleştirilen işlemler sayesinde arsanın alış ve satış işlemleri kolaylaştırılmış olur.

İfraz Yetkisi Kimdedir?

İfraz yetkisi, belediye encümenleri ya da il idare kurullarındadır. İfraz işlemleri ilgili kanun ve hükümlere uygun olacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Aksi halde işlemler tamamlanamaz ve arsada parselleme işlemleri gerçekleştirilemez. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yerlerde başvuru işlemlerinin belediye encümenine yapılması zorunludur. Bunun yanı sıra arsa, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalıyorsa, başvurular il idare kurumlarına yapılır.

İfraz işlemi belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanmakta olup yapılan başvurular maksimum 30 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Tescil veya terkinin de 15 gün içerisinde tapuya bildirilmesi zorunludur. Belirtilen işlemlerin yapılması ile birlikte arsada ifraz işlemleri yapılabilmektedir.

İfraz İşleminde İstenen Belgeler Nelerdir?

İfraz işlemleri için birtakım belgelerin temin edilmesi zorunludur. İfraz nedir sorusu ile yakından alakalı olan ifraz için gerekli olan belgeler nelerdir sorusunu genel hatlarıyla şu şekilde cevaplamak olanaklıdır:

 • Büro tescil belgesi
 • Tapu senedi
 • Bina vasfında bulunan taşınmazlar için zorunlu deprem sigortası
 • Vekilin kimlik fotokopisi
 • Tapu sahibi harici başvurular için vekaletname
 • Aplikasyon krokisi
 • Encümen teklif belgesi
 • İnşaat istikamet rölevesi

Parseller Neye Göre Belirlenir?

İfraz işlemlerinde parsellerin neye göre belirleneceği, arsasını ifraz ettirecek kişilerin merak ettiği bir diğer konudur. İmar planında yer alan bölge hakkında farklı hükümlerin bulunmaması durumunda yeni parsellerin asgari ölçüleri, yol durumu, arazi meyilli, mevcut yapılar başta olmak üzere farklı kriterlere göre parselleme işlemleri yapılır.

Hangi Alanlar İfraz Edilemez?

İfraz nedir sorusu kapsamında hangi alanların ifraz edilemeyeceği hakkında da bilgi sahibi olmak önemlidir. Bilindiği üzere her arazide ifraz işlemleri yapılamaz. Kaya düşmesi, taşkın başta olmak üzere doğal afet alanlarında yer alan arazilerde ifraz işlemleri gerçekleştirilemez.

Bunun yanı sıra ifraz edilecek arazilerin yola bakması gerekli olup yola bakan cephesi bulunmayan arazilerde de ifraz işlemleri yapılamaz. İmar planı haricinde bulunan alanlarda, yönetmeliklerin belirttiği miktarlardan çok daha küçük ifrazlar yapılamayacağı için yönetmelik ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

Benzer İçerikler

Makine Değerleme Nedir? Neden Yapılır?

Endüstriyel üretim alanlarındaki makine ve varlıkların analiz edilmesine makine değerleme adı verilir. Değerleme işleminin amacı, makinelerin işlevselliği ve verimliliği üzerinden şirketin finansal durumunu hakkında bilgi

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim