İnşaat Ruhsatı

İnşaat Hakkında Bilgiler


Tüm parseller inşaata uygun olmadığı için, parsel üzerinde proje veya bina yapılırken bazı kontroller vardır, bu nedenle arsa üzerine inşaat yapılabilmesi için imar veya imar planına dahil edilmesi gerekir. Arsanın mimari konumunda da “konut” olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Mülkle ilgili tüm bilgileri içeren bir inşaat durum belgesi sorumlu belediyeden alınmalıdır. Arsa düzensiz bir alanda mı bulunuyor, örneğin arazi kırsal alanda veya başka bir yerde bulunuyorsa çeşitli koşullar altında inşa edilebilir:

Organizasyon sektöründe veya organizasyon biriminde estetik ve sağlık sorununa yol açmamak.

İnşaatın payı düzenleyici sektör yüzeyinin %5’ini geçmemektedir.

Toplam inşaat alanı en fazla iki katta 250 m2’yi geçmemelidir.

İnşaat, zemin seviyesinden 6,5 metreyi geçmemelidir.

Sektörler için düzenleyici sınırlardan ve yollardan minimum mesafe 5 metredir.

Aileler için yazlık evler veya yukarıdaki gereksinimleri karşılayan turistik ve dinlenme tesisleri gibi düzenlemeye tabi olmayan alanlarda inşaat için izin verilir.

İnşaat Yöntemi


Her parselin bulunduğu belediyeye ait tüm bilgileri içeren belgeler bulunmaktadır. Belediye tarafından onaylanan daire ve yönetmeliklere göre arsayı gösteren bu belge dikkate alınmalı, ayrıca bu arsa için yapı kullanma izin belgesine sahip olmanız gerekmektedir. kullanım ve inşa edilme şekli bakımından da alınmalıdır, çünkü inşaat, konut veya ticari olmasına bağlı olarak mülkün kullanımını belirler.

Yapı Ruhsatları Nelerdir? Nereden Alıyoruz?


Belediyelerin ilgili birimlerinden, bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden inşaat ruhsatı alınır. Parsel üzerinde yapılacak inşaat çalışmalarından önce yapının mimari planının ve yapı ruhsatlarının alınabilmesi ilgili belediyenin yapı birimlerinin incelenmesi gerekir. İhtiyaç duyulan yapı ruhsatı için aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Lisans için başvuru talebi.

Tapu senedi

İnşaatın mimari projesi

Inşaatın Statik projesi

Mimari durum

Durum belgesi

Mimari plan

Mimarlar Odası kayıt belgesi

Beton plan

Yapı Mühendisleri Odası kayıt belgesi.

Çevre ve peyzaj projeleri

Çevre ve Temizlik Vergisi borcu yoktur yazısı

Elektrik uzatma şeması

Elektrik Mühendisleri Odası kayıt belgesi.

Tesisat planı

Makine Mühendisleri Odası kayıt belgesi.

Zemin etüdü raporu.

İnşaatın yetkili bir yüklenici tarafından üstlenildiği İnşaat Enstitüsüne ilişkin belgeler.

Yapı denetim şirketinin belgeleri ve yapı denetim sözleşmesi.

Bina bilgi modülü.

Yapı Denetim Şirketi kira bedelinin %20’sinin hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

İnşaat süpervizörü sözleşmesi.

Yapı Ruhsatı Ücretleri


İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 imar harçları fiyatları

1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler

1.1 Konut- Rezidans 1000 m2 Kadar m² 5.09 TL

1.2 Konut- Rezidans 1.000- 15.000 m² 5.52 TL

1.3 Konut, Rezidans 15.000- 50.000 m² 5.7 TL

1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 m² 6.32 TL

1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri m² 7.13 TL

1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000m2 kadar m² 7.53 TL

1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000- 15.000 m² 7.93 TL

1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000- 50.000 m² 9.57 TL

1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.)50.000-100.000 m² 11.21 TL

1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000m2 ve üzeri m² 14.12 TL

1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m² 3.79 TL

1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m² 3.79 TL

1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m² 1.21 TL

1.14 Tarım Yapıları m² 0.51 TL

2 Avan Proje Tasdik Ücreti (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için)

2.1 Teknik Eleman Ücreti m² 0.23 TL

2.2 Alışveriş Merkezi (AVM) m² 17.44 TL

2.3 Konut- Rezidans m² 5.09 TL

2.4 Otel, İşyeri vb. m² 7.53 TL

2.5 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m² 2.63 TL

2.6 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite,Özel Yurt vb.) m² 2.63 2.6 TL

2.7 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m² 0.8 TL

2.8 Tarım ve Hayvancılık Yapıları m² 0.24 TL

3 Yanan Ve Yıkılan Yapılar Formuna İlişkin Ücretler

3.1 0-1000 m2 arası adet 500.9 TL

3.2 1000 m2 den büyükse adet 1,252 TL

4 İmar Durumu Belge Ücreti (ilk Müracatta her bir belge için)

4.1 Belge adet 80 TL

4.2 Parsel Alanı

5 Silüet Onay Ücreti (Yapının Açığa Çıkan Katlarının Yapı İnşaat Alanının Beher m² si için) (Bkz. Açıklama 5)

5.1 Siluet Onay Belgesi Ücreti 1 Adet 250 TL

5.2 Siluet Onay Belgesi Ücreti (m2) m²

6 Kat İrtifak – Mülkiyet Projesi Ücreti

6.1 Konutlarda Her Bağımsız Bölüm Başına adet 153 TL

6.2 Ticaretlerde 100 m² ye Kadar (dahil) Bağımsız Bölüm Başına adet 841 TL

6.3 Ticaretlerde 100 m² Üzeri Bağımsız Bölümlerde İlave Her Bir m² için 6.2 ye İlave Olarak m² 1.52 6.3 TL

6.4 Diğer Fonksiyonlarda 100 m² ye Kadar (dahil) Bağımsız Bölüm Başına adet 688 TL Diğer Fonksiyonlarda 100 m² Üzeri Bağımsız Bölümlerde İlave Her Bir m² için 6.4 e İlave Olarak m² 0.77 6.5 TL

7 Çalışma Alanı Kullanım Ücreti (1 m2 Alan İçin)

7.1 Günlük Kullanım Ücreti m².gün 0.57 TL

8 Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler

8.1 Konut, Rezidans 1000 m2 ye Kadar m² 14.85 TL

8.2 Konut, Rezidans 1.000- 10.000 m² 16.33 TL

8.3 Konut- Rezidans 10.000- 50.000 m² 17.36 TL

8.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 m² 18.73 TL

8.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri m² 19.75 TL

8.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 m2′ ye kadar m² 22.2 TL

8.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000-15.000 m² 24.63 TL

8.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000-50.000 m² 29.54 TL

8.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 50.000-100.000 m² 37.06 TL

8.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 ve üzeri m² 49.28 TL

8.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) m² 7.53 TL

8.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) m² 7.53 TL

8.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m² 2.44 TL

8.14 Tarım Yapıları m² 1.42 TL

9 Tadilat Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler (Bakınız Açıklama 9)

9.1 Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretin %50 si Üzerinden Hesaplanacaktır.

9.2 İlave, Kat İlavesi

10 Diğer Yapı Ruhsatlarına İlişkin Ücretler (Ruhsat veriliş amacı; geçici, güçlendirme, kullanım değişimi, istinat duvarı, bahçe duvarı ve İksa) (Bkz. Açıklama 10)

10.0 İksa Yapıları (Derinlik x Genişlik)

10.1 Zemin İyileştirme (işlem Yapılan Yüzölçüm Üzerinden)

10.2 Güçlendirme (Herhangi bir ücrete tabi değildir.)

11 Yenileme – Yeniden – Tek Ruhsattaki Bilgi / İsim Değişikliği Ruhsat Alınmasına İlişkin Ücretler (Yapı İnş. Alanının Beher m² si için) (Bakınız Açıklama 11)

11.1 Yenileme (Ruhsat süresi içinde) m² 0.77 TL

11.2 Yeniden (Ruhsat Süresi Dolduktan Sonra) m² 1.13 TL

11.3 Tek Ruhsattaki Bilgi / İsim Değişikliği adet 243 TL

2021-2022 İnşaat Maliyetleri


Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2021 yılı için geçerli olacak inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 2021 yılı için geçerli olan inşaat maliyet bedelleri, mesken binalarında, yapı özelliğine göre; lüks yapılar için 2970 lira ile 4700 lira, 1. sınıf yapılar için 255 lira ile 390 lira, 2. sınıf yapılar için 640 lira ile 1030 lira, 3. sınıf yapılar için 1360 lira ile 1800 lira ve 4. sınıf yapılar için ise 1920 lira ile 2480 lira arasında değişiyor.


İşte 2021 yılı Resmi Gazete mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri

Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilmiştir.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2021 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2021 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2022 yılı için geçerli olacak inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 2022 yılı için geçerli olan inşaat maliyet bedelleri, mesken binalarında, yapı özelliğine göre; lüks yapılar için 4950 lira ile 7800 lira, 1. sınıf yapılar için 425 lira ile 640 lira, 2. sınıf yapılar için 1050 lira ile 1700 lira, 3. sınıf yapılar için 2250 lira ile 3000 lira ve 4. sınıf yapılar için ise 3200 lira ile 4100 lira arasında değişiyor.

İşte 2021 yılı Resmi Gazete mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilmiştir.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Benzer İçerikler

İnşaat Demiri Fiyatları

İnşaat demiri, sıcak haddelenmiş nervürlü çelik çubukların ortak adıdır. Sıradan sıcak haddelenmiş çelik çubuğun derecesi, HRB’den ve kalitenin minimum akma noktasından oluşur. H, R ve

İncele

2021-2022 İnşaat Maliyetleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2021 yılı için geçerli olacak inşaat maliyet bedelleri açıklandı. 2021 yılı için geçerli olan inşaat maliyet bedelleri, mesken binalarında, yapı

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim