Bridge, Mayıs 2022

Son dönemde popülaritesi gün geçtikçe artan Metaverse kavramı, herkesin merak ettiği, araştırdığı ve hatta yatırım yaptığı bir ilgi alanı haline geldi. Günümüzde kullanıcıların Metaverse’e yatırım yapma motivasyonları; arsa NFT’si satın almak, şirket altyapılarını Metaverse’e taşımak, tanıtım araçlarını Metaverse’e taşıyarak efektif bir şekilde kullanmak, oyunlar yaratmak, NFT sergileri tasarlamak, eğlence ve deneyim alanları yaratmak olarak söyleyebiliriz.

 

Öncelikle bugünün özellikle ülkemizde revaçta yatırım aracı olarak gündeme gelen arsa konusunu irdelemek doğru olur. Bu noktada arsa NFT’sinin fiziksel dünyadaki arsadan ayrıştığı konusunu da belirtmemiz gerekir. Arsa NFT’sini belirli bir blokzincir altyapısında yer alan, koordinatları ve bir ID’si bulunan, maddi olmayan varlıklar olarak tanımlayabiliriz. Herhangi bir varlığın değerinden bahsedebilmek için değeri oluşturan faktörler olan kıtlık, yararlılık, istek ve etkin satın alma gücünün mevcudiyeti söz konusu olmalıdır. Arsa yatırımını bu dört faktör özelinde irdelediğimizde; – Yararlılık; arsa açısından incelendiğinde nasıl bir fayda üreteceği konusu şu anda herkesin hayalleri ve öngörüleri ile vücut buluyor. Yani bir belirsizlik söz konusu. – Metaverse genelinde bir kıtlıktan bahsetmek çok mümkün gözükmüyor.

 

Kıtlık sadece platform özelinde söz konusu olabilir ki o noktada da life paper olarak da sözü edilen White Paper’in incelenmesi, yatırım yapılması düşünülen platformdaki mevcut arsa NFT sayısının artırılmasına yönelik nasıl bir öngörünün düzenlendiği öğrenilmelidir. Zira platformlar sanal ortamda oluşturulduğu için White Paper’da düzenleyici bir hüküm olmaması durumunda talebe göre sayının arttırılması durumu ile karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca sonsuz sayıda öte evren tasarımı söz konusu olabilir ve her firma kendi öte evrenini tasarlayabilir ve hayata geçirebilir. – Arsa özelinde talep, satınalma isteği mevcut. – Satınalma gücü ile desteklenmiş istekli bir talebin mevcudiyetinden bahsetmek tabi ki de mümkün. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere yararlılık ve kıt olma kriterlerini karşıladığını söylemek pek mümkün değil. Bu nedenle Öte Evrende arsa için pazar değerinden ziyade fiyattan bahsedilmesi daha doğru olur. Diğer taraftan bugün için Metaverse’in bu erken döneminde blokzincirden bağımsız olarak şirket toplantılarının Metaverse ortamında yapılması şeklinde vücut bulan çalışmalara da tanık oluyoruz.

Yine şirket altyapılarını Metaverse’e taşımak konusunu açtığımız zaman; prestij amacıyla bazı inşaat projelerinin taşındığını, gerçek dünyada inşa edilen bazı projelerin dijital versiyonlarının da Metaverse platformlarında oluşturulduğunu, ünlü markaların çeşitli platformlarda şubeler açtığını, kendi platformlarını yarattıklarını, merkez ofis binalarını taşıdıklarını görüyoruz. Tüm bunları göz önüne alarak; Metaverse’ün inşaat ve malzeme sektörüne olası etkilerini düşündüğümüzde; sanal gerçeklik gözlükleri takıldığında 3D deneyimin içinde var olmanın verdiği avantajın önemine dikkat çekmek gerekecektir. Yani 3D deneyim, aynı zamanda fiziksel dünyayla bağlantı kurmayı sağlamaktadır

Benzer İçerikler

Bridge, Şubat 2023

Türkiye genelinde, 1980’li yılların sonundan itibaren turizm yatırımlarının önemli bir ivme gösterdiğini biliyoruz. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren, özellikle Antalya ve Muğla çevresinde, turizm teşvik

İncele

Bridge, Ocak 2022

İlk makalemizde daha çok değer ve değeri oluşturan faktörler üzerinde durmuş, elimizden geldiğince konuyu anlamaya ve bir derinlik kazandırmaya çalışmıştık. Bu noktada şu an için

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim