Emlak Alım Satım Sözleşmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Alım satım sözleşmesi, satışı yapılacak menkul ya da gayrimenkulün satışına ilişkin bilgilerin yer aldığı, alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmedir.

Alım satım sözleşmesi, adında da anlaşılacağı üzere alıcı ile satıcı arasında yapılan bir anlaşmadır. Alım satıma dair her şeyin detayları ile yazıya döküldüğü emlak alım satım sözleşmesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi yazımızda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız.

Alım Satım Sözleşmesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Alım satım sözleşmesi, satışı yapılacak menkul ya da gayrimenkulün satışına ilişkin bilgilerin yer aldığı, alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmedir. Satışa konu malın satışının yapılmasını ve alıcı tarafından ücretinin ödenmesini kapsar. Alım satım sözleşmesi, söz konusu mülkiyetin devredilebilmesi ya da devredilememesi gibi şartları içererek de yapılabilir.

Alım Satım Sözleşmesi Ne İşe Yarar?

Alım satım sözleşmesi, fiyatı daha önceden belirlenmiş ve bu fiyatta mutabık kalınmış bir gayrimenkulün, alıcıya devrinin yapılmasını sağlar. Alıcı ve satıcı arasında yapılan bu sözleşme ile satıcı gayrimenkulü alıcıya ücreti karşılığında devretme yükümlülüğü altına girmiş bulunur. Aynı şekilde alıcı da sözleşmede adı geçen gayrimenkulün miktarını satıcıya ödemekle yükümlü olur.

Alım Satım Sözleşmesi Nerede ve Nasıl Yapılır?

Alım satım sözleşmesinin resmi ve geçerli olabilmesi için, gayrimenkulün satış devrinin yapılacağı tapu dairesinde, tapu memurlarının önünde yapılması gerekir. Taraflar sözleşmeye kendi aralarında anlaştıkları maddeleri yazabilecekleri gibi, üç temel maddenin mutlaka bulunması gerekir. 3 temel madde şu şekildedir:

  • Gayrimenkule ait bilgiler. Bu bilgiler açık ve net bir şekilde yazılmalıdır.
  • Gayrimenkulün satış bedeli ve ödeme yönteminin eksiksiz olarak belirtilmesi.
  • Alıcı ve satıcıların imzaları.

Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmesi Örneği

CİNSİ :

İLİ :

İLÇESİ :

MAHALLESİ :

SOKAĞI :

KAPI NO :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO :

ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1 – SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını (yıllık brüt stopaj dahil) ……….……TL’dan satmayı kabul etmiştir.

2 – Satış bedeline mahsuben, alıcıdan …………..…TL kaparo alınmıştır.

3 – Satış bedelinin ……………….TL’sı peşin, geri kalanı da ………….sürede taksitlerle ödenecektir.

4 – Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Borçlar Kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan alıcı, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. Satıcı bu emlağı satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

5 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.

6– Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/20…

Alım Satım Sözleşmesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Emlak alım satım sözleşmesi, ilk defa gayrimenkul alacak olan kişiler tarafından özellikle araştırılmaktadır. En sık rastlanılan sorular ise şunlardır:

Alım Satım Kaç Yıl Geçerliliğini Korur?

Tapuda gayrimenkule 5 yıllık şerh konulmaktadır. Emlak alım satım sözleşmesinin de geçerlilik süresi bu yüzden 5 yıldır. 5 yıl içerisinde alım satım gerçekleşmezse, tapu üzerindeki yasal şerh kalkar. Bu durumda taraflar tapu müdürlüğüne giderek, sözleşmenin iptal edilmesini isteyebilir.

Alım Satım Sözleşmesi Nasıl Bozulur?

Alıcı taraf, ödemelerini sözleşmedeki maddelere uygun yapmadığı takdirde, satıcı sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir.

Emlakçıda Yapılan Sözleşme Geçerli Midir?

Emlak alım satım sözleşmesinin resmi olarak geçerli sayılabilmesi için tapu müdürleri önünde yapılması gerekir. Emlakçılarda ya da kişilerin kendi aralarında şahit göstererek yaptıkları sözleşmeler, notere sadece imza için getirilse bile geçerli değildir.

Alım Satım Sözleşmesi Şarta Bağlanabilir Mi?

Alıcı ve satıcı, sözleşmeye eklenecek maddelerde kendi aralarında anlaştıkları takdirde, bu maddeler sözleşmeye eklenebilir. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda alıcının ve satıcının yerine getireceği sorumluluklar sözleşmenin altına şartlı maddeler olarak yazılabilir.

Alım Satım Sözleşmesinden Cayma Bedeli Nedir?

Taraflardan alıcının ya da satıcının sözleşmeden cayması durumunda ödemekle yükümlü olduğu bedel, sözleşmede yazılıdır. Cayma bedeli ile ilgili uygulanan oranlar, genel olarak şu şekildedir: Satıştan vazgeçilmesi halinde,  ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde 2’si oranında, 3 ila 6 ay arasında yüzde 4 oranında, 6 ila 12 ay arası yüzde 6 oranında, 12 ila 24 ay arası için yüzde 8 oranında cayma bedeli belirlenmiştir. Gayrimenkul alım satım sözleşmesinden satıcı caymış ise, alıcıya iade edilmesi gereken her türlü kaparo, belge ve sözleşmenin dönme bildiriminin, satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde alıcıya geri ödenmesi gerekir.

Benzer İçerikler

Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazar araştırması, işletmelerin müşteri beklentilerini, rakip durumunu ve piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olan kritik bir süreçtir. Bu süreç tüketicilerin düşüncelerini anlamak için anketler, odak grupları

İncele

Oto Ekspertiz Ücreti Ne Kadar

Oto ekspertiz ücreti konusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Oto ekspertiz fiyatları, aracın marka, model, yaş, kilometresi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ekspertiz işlemi

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim