Hisseli Tapu Ne Demek?

Hisseli tapu taşınmaz mal ve gayrimenkul üzerinde hak sahibi kişilerin ve kaç kişi olduklarını gösteren sayının olduğu tapu türüdür Taşınmaz sadece bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait yapıda olabilir.

Hisseli tapu taşınmaz mal ve gayrimenkul üzerinde hak sahibi kişilerin ve kaç kişi olduklarını gösteren sayının olduğu tapu türüdür Taşınmaz sadece bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait yapıda olabilir.

Hisseli Tapu Ne Demek

Hisseli tapusu olan bir gayrimenkul, tüm hisseleriyle beraber satılabilmektedir. Satışın yapılabilmesi için gayrimenkul üzerinde hissesi olan mal sahipleri satışı konusunda ortak karar alarak, anlaştıkları hususta buluşmaları, bahsi geçen taşınmazın satış işleminde tapuda hazır olması gerekir. Gayrimenkul üzerinde hakkı olan tüm hisse sahiplerini temsil edecek tek bir avukata vekalet vermesi halinde tapu devri yapılabilmektedir.

Hisseli Tapu Nasıl Alınıp Satılır?

Hisseli tapusu mevcut olan gayrimenkul tüm hisseleri ile beraber satılabilmektedir. Satışın yapılabilmesi için gayrimenkul üzerinde hissesi olan mal sahiplerinin gayrimenkul satışı üzerinde ortak karar vererek, anlaştıkları bir noktada buluşmaları, söz konusu taşınmazın satışında tapuda hazır bulunması gerekir.

Hisseli Tap Satışı İçin Gerekli Evraklar

Hisseli tapu için gerekli evraklar da yer almaktadır. Satış yahut devir işlemlerinde bazı gerekli belgeler yer almaktadır:

  1. C. Nüfus cüzdanı ve temsil belgesi
  2. İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi
  3. Mahkeme müzekkeresi, ortaklığın giderilmesi davası yoluyla satışmışsa
  4. Bina vasıflı olan taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası
  5. İlgili kurumdan alınmış olan emlak vergisi değerini belirten belge

Tüm bunlar hisseli tapu için gerekli evraklar arasında yer almaktadır.

Hisseli Tapu Satışına İtiraz

Söz konusu hisseli arsa, taşınmaz yahut gayrimenkul mal üzerinde paydaş olmayan birine satılması durumunda hak sahibi diğer hissedar kişiler kişisel şekilde 1 ay ya da 10 sene içinde dava açabilmektedir. Böylece satış işlemine itiraz yapılabilmektedir.

Dava neticesinde mal üzerinde hissesi olan diğer kişiler malın satış bedelini ödeyerek, arsa hissesini yeniden alıcıdan alabilmektedir.

Hisseli Tapu Satış İptali Davası

Hisse tapulu gayrimenkul alınmak istendiği zaman tapuda ismi geçen tüm hissedarların feragatnameleri veirlmelidir. Hissedarlardan bir tanesi kendi hissesini tapuda ismi geçmeyen diğer hissedara satmak isterse kendi hakkını diğer hissedarlara satacağına yönelik tapudan bir ihtarname çekmelidir.

Bununla birlikte aynı zamanda hissedar kendi hissesini arklı bir kişiye satmak isterse, diğer kişilerin onayı alınmalıdır. Hisse tapu içinde hissesini satmak isteyen ortam işlem ardından istediğini kişiye hakkını satabilmektedir. Lakin gerekli onay ve yazılı evrakları almadan, ortaklardan biri kendi hissesini başkasına satmaya çalışırsa diğer ortak satış iptali davası açabilme hakkını bulundurabilmektedir.

Hisseli Tapunun Devir Masrafları

Hisse tapu devri bedelli şekilde gerçekleştirilmekteyse devir masrafı satış bedeli üzerinden, binde 20 oranında satıcıdan ve alıcıdan tahsil edilebilmektedir. Hisseli tapunun devri bedelsiz şekilde yapılmak arzu ediliyorsa kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında harç tahsili vardır.

Hisseli Tapu Nasıl Bölünür?

Hisseli tapu alanda hissesi olan kişilerin alanın hangi bölümüne sahip olduğu ve bahsi geçen alan üzerinde bulunan haklarının ayrıntılı biçimde bulunmaması sebebi, hissedarlar içinde farklı anlaşmazlıklara çıkabilmektedir.

Böyle durumları çözmek hedefiyle hisseli tapuyu bölme işlemine gidilebilir. Hisseli tapu arazisinin bölünmesi için tapu kütüğüne gerçekleştirilen ayırma işlemi olarak bilinen ifraz yöntemi uygulanmalıdır. Taşınmaz üstünde birden fazla bireyin hakkı olması halinde hisseli tapu ayırma yöntemi uygulanabilmektedir.

Hissedar olunan alan arsa yahut taşınmaz üzerinde gerçekleşen problemleri çözmek, hissedar bireyin sahip olduğu hisseler ile arzu edilen işlemin gerçekleştirilebilmesi için tek parsel halinde tapu farklı parsellere bölünebilmektedir.

Hisseli Tapunun Ayrılmasında İzale-i Şüyu

Emlak literatüründe izale-i şüyu kullanılan tanımlardan bir tanesidir. Bu bir mal üzerinde ortak mülkiyete sahip olan insanların mal üstündeki haklarının payları oranında aynen bölüştürülmesidir.  Hisseli tapunun bölünme işleminde hissedarlar içinde anlaşmazlık ve eşitsizlikleri önlemek için bu uygulanmaktadır.

Hisseli Tapu Satışlarında Kısıtlamalar

Hisseli tapu satışlarında İmar Kanunun getirdiği bazı kısıtlamalar olabilmektedir. Söz konusu kısıtlama imar planı olmayan alanlarda, her türlü yapılaşma maçıyla arsa ve parselleri hisselere ayırıp, özel parselasyon planlarına dayalı olarak hisseli satışların yasaklanması şeklinde görülür.

Hisseli Tapuda Haciz Nasıl Olur?

Borçlunun ilgili kurumlara olan borcunu ödememesi halinde herhangi bir yargı kararına gerek duymadan icra takibi yapılabilmektedir. Borçlunun söz konusu mal varlığına haciz koyulabilmektedir. Böyle bir halde hisseli tapunun haczi de söz konusu olabilmektedir.

Borçlunun borcunu ödemediği halde, söz konusu hisse satış çıkartılmakta, ihale ile satılmaktadır. Bu tür satışlarda diğer hissedarların da öncelikli alım hakları vardır.

Hisseli Tapu Riskleri Neler?

Hisseli tapu sahipleri çok sayıda risk ve zorluk ile karşılaşabilir. Güven problemi bunlardan biridir. Hisseli tapuda birden çok hisseder olması sebebiyle sık sık anlaşmazlık çıkabilmekte, sözleşme yapılacak üçüncü kişilerde güven sorunları meydana getirebilmektedir.

Bunun dışında paydaşlıktan çıkarılabilme de vardır. Hissedar olanlardan biri hissedarların talebi üzerine alan üzerindeki mülkiyet hakkını kaybedebilmektedir. Bu bakımdan hisseli tapuda hisse sahibi olan bireyin mülkiyet hakkının risk altında olduğu belirtilebilir.

Benzer İçerikler

Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazar araştırması, işletmelerin müşteri beklentilerini, rakip durumunu ve piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olan kritik bir süreçtir. Bu süreç tüketicilerin düşüncelerini anlamak için anketler, odak grupları

İncele

Oto Ekspertiz Ücreti Ne Kadar

Oto ekspertiz ücreti konusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Oto ekspertiz fiyatları, aracın marka, model, yaş, kilometresi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ekspertiz işlemi

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim